Naheffing energievergoeding voor maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie

De energieprijs van vorige winter was erg hoog. Daarom krijgen sommige maatschappelijke organisaties met een accommodatie nu te maken met naheffingen over hun energiejaarnota. Maatschappelijke organisaties met accommodatie komen in aanmerking voor een energievergoeding als ze financiële problemen ervaren door een hoge naheffing van de energieleverancier. Deze organisaties kunnen tot en met 31 december 2023 de energievergoeding aanvragen. Hiervoor geldt een maximum van € 5.000,-. De energievergoeding is in de vorm van een subsidie.

Aanvragenexterne-link-icoon

Wie komt in aanmerking voor de energievergoeding?

Sommige organisaties krijgen te maken met hoge naheffingen van energieleveranciers. Uit het energienoodfonds betalen we een vergoeding voor de naheffing aan niet-commerciële maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie. U kunt denken aan de volgende instellingen: verenigingen, sportclubs, musea, cultuur- en kunstinstellingen, educatieve instellingen en andere sociale ontmoetingsplaatsen. Ook als u geen subsidie of huurrelatie  met ons heeft, komt u in aanmerking.

Valt uw organisatie buiten bovengenoemde categorieën en vervult deze wel een maatschappelijke rol? Dan bieden wij maatwerk en kijken we samen naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op via energielasten@westbetuwe.nl.

De energievergoeding

  • Wij vergoeden 75 procent van de naheffing die u over 2023 krijgt.
  • U ontvangt maximaal € 5.000,-.
  • Per adres kunt u één aanvraag indienen.
  • U toont aan met hulp van jaarnota’s of voorschotnota’s dat:
    • U een hoge naheffing heeft gekregen over uw jaarnota 2023
    • Uw termijnbedrag van uw huidige contract te laag is en dat u dus een hoge naheffing krijgt

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij ook naar welke technische maatregelen uw organisatie tot nu toe ondernam en welke u nog onderneemt om de energielasten te verlagen.

Waarom bieden wij maatschappelijke organisaties een energievergoeding?

Wij vinden het van groot belangrijk dat onze dorpen en stadjes leefbaar blijven. Het bloeiende verenigingsleven en de onderlinge ontmoeting moeten door blijven gaan. Dit willen wij niet ten koste van verhoogde contributie en huur. Daarom ondersteunen we maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie bij het betalen van hun naheffingen.

Heeft u vragen?

Stel uw vragen over de aanvraag of de energievergoeding aan Lauren Bekius via energielasten@westbetuwe.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via 0345 - 72 88 00.