Microwoningen

Om in te spelen om de grote vraag naar woningen kijkt de gemeente ook naar woonvormen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarom werkt de gemeente mee aan het mogelijk maken van microwoningen.

Wat zijn microwoningen?

Microwoningen zijn tijdelijke zelfstandige woningen voor één- of tweepersoons huishoudens. Het zijn prefab studio’s van 22 en 30m² met één bouwlaag. Ze worden geplaatst in de tuin of op een stuk grond van een particuliere eigenaar. De microwoning krijgt een eigen adres. Voor een microwoning is een omgevingsvergunning nodig. Een microwoning mag maximaal vijftien jaar blijven staan.

Uitgangspunten voor het plaatsen van een microwoning

De gemeente heeft een aantal uitgangspunten opgesteld voor het plaatsen van microwoningen. Daarbinnen is maatwerk mogelijk.

 • tijdelijk voor de duur van maximaal vijftien jaar 
 • binnen de bebouwde kom 
 • bij een bestaand hoofdgebouw 
 • uitgangspunt is één of twee microwoningen per hoofdgebouw. Bij grotere percelen is de plaatsing van maximaal tien microwoningen mogelijk. 
 • maximaal twintig meter van het hoofdgebouw (niet van toepassing bij meerdere microwoningen) 
 • minimaal 50% van de tuin vrij van verharding en bebouwing 
 • minimaal twee meter uit zijdelingse perceelsgrens 
 • minimaal drie meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw 
 • aansluiten op nutsvoorzieningen van het hoofdgebouw 
 • riolering aansluiten in overleg met gemeente 
 • parkeren op eigen terrein. Als dit niet mogelijk is wordt een parkeernorm vastgesteld.  
 • geen extra in- en uitritten 
 • kadastrale splitsing niet mogelijk 
 • tijdelijk voorzien van huisnummer 
 • niet mogelijk bij bedrijfswoning 
 • 22 tot 30 m2 groot met één bouwlaag 
 • geen kosten voor gemeente met betrekking tot inrichting openbare ruimte, verlichting, extra inritten enz. 

De gemeente wil ook maatwerk mogelijk maken. Mocht een locatie niet aan alle uitgangspunten kunnen voldoen, dan kijken we binnen deze uitgangspunten wat wel mogelijk is.

Daarnaast toetst de gemeente een aanvraag aan de reguliere voorwaarden uit het bouwbesluit en andere regelgeving (waterberging, parkeren, verkeer, geluid, milieu, veiligheid enz.). 

Meer informatie/vragen?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Matthijs Huntelerslag, matthijs.huntelerslag@westbetuwe.nl, telefoon 0345 - 72 88 00.