Mantelzorg

Is er mantelzorg nodig?

Weet dan dat een mantelzorger ook ondersteuning kan krijgen. Welzijn West Betuwe heeft hier een belangrijke taak en werkt samen met het Team Sociaal.

Welzijn West Betuwe ondersteunt de mantelzorgers in de gemeente West Betuwe.

Bel 0345 - 57 36 88
Mail info@welzijnwestbetuwe.nl
Of kijk op welzijnwestbetuwe.nlexterne-link-icoon

Belangrijk om te weten

Wanneer bent u mantelzorger?

  • U zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend familielid, vriend of buur
  • U verdient geen geld met dit zorgen
  • U verleent geen zorg vanuit een vrijwilligersorganisatie
  • De zorg is langdurig en intensief

Ondersteuning mantelzorgers door Welzijn West Betuwe en het Team sociaal

  • Één-op-één gesprekken: voor bijvoorbeeld emotionele steun, informatieverstrekking, verwijzing of vragen
  • Ondersteuning bij regelwerk: administratieve en/of financiële ondersteuning (door vrijwilligers)
  • Respijtzorg: zorgen dat een vrijwilliger of professional even voor de mantelzorger invalt

Mantelzorgcompliment

De gemeente West Betuwe heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dit wil de gemeente graag uiten door middel van een financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers. Deze tegemoetkoming heet het Mantelzorgcompliment.

Meer informatie over mantelzorgen en het mantelzorgcompliment kun je opvragen bij Welzijn West Betuwe.