Maak kennis met concerncontroller Monique

Wie ben je?

Mijn naam is Monique de Moedt. Ik werk sinds 2019 als concerncontroller bij West Betuwe en daarvoor in dezelfde functie bij de gemeente Geldermalsen.

Wat doet een concerncontroller?

De functie van concerncontroller wordt bij iedere gemeente weer anders ingevuld. Binnen West Betuwe ben ik vooral een strategisch adviseur op het gebied van processen, planning, risicomanagement, financiën en rechtmatigheid. Control gaat, anders dan veel mensen denken, niet over alle touwtjes in handen willen hebben, maar over interne beheersing.

Op het gebied van risicomanagement help ik teams en projectleiders bijvoorbeeld om na te denken over of alle processen op orde zijn en welke zaken ze tegen kunnen komen die het realiseren van doelstellingen in de weg kunnen staan. Door daar van tevoren over na te denken, kun je er rekening mee houden. Rechtmatigheid gaat dan weer over regels en wetgeving. Als overheid zijn we een regelgevende instantie, dus moeten wij ons zelf ook aan de regels houden. Hier kun je als controller op verschillende manieren een rol in spelen: je kunt vooraf advies geven en meedenken, of achteraf toetsen en controleren of alles op de juiste manier is verlopen. Ik kies er zelf meestal voor om aan de voorkant mee te denken en kritische vragen te stellen, juist met het doel om de uiteindelijke uitvoering beter te krijgen.

Hoe ben je bij gemeente West Betuwe terechtgekomen?

Ik ben oorspronkelijk opgeleid tot registeraccountant en zodoende ook begonnen bij een accountantskantoor. Daar ontdekte ik dat klanten vooral een controleverklaring willen ontvangen en eigenlijk niet zo zitten te wachten op advies, terwijl ik juist liever wil helpen een probleem op te lossen of vragen te beantwoorden. Daarom ben ik verder gaan zoeken en uiteindelijk bij gemeente Nieuwegein en vervolgens Geldermalsen terechtgekomen. Toen de fusie naar West Betuwe eraan kwam, heb ik direct gesolliciteerd voor deze functie. Het leek me leuk en uitdagend om dit werk bij een grotere organisatie te kunnen doen en zo zelf ook weer bij te leren. Dat bevalt tot nu toe erg goed.

Wat is het leukste aan werken bij West Betuwe?

Het idee dat ik mijn collega’s hier verder kan helpen geeft veel voldoening. Ik noem mezelf weleens een beroepsbemoeial, want ik mag overal een kijkje in de keuken nemen en overal iets van vinden. De gemeentesecretaris benoemt het altijd wat positiever: ik maak dingen mogelijk door mee te denken. Dat is voor mij ook de insteek wanneer ik advies geef. Ik ben in zekere zin een soort geweten van de organisatie op financieel en rechtmatigheidsvlak, maar probeer altijd te bedenken wat er wel haalbaar en mogelijk is, in plaats van wat er niet kan. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Is er een project waar je het meest trots op bent?

Dat is denk ik het opzetten van onze flexibele kern. In sommige teams hadden we problemen om het werk rond te krijgen, omdat er te weinig capaciteit was. In plaats van externe medewerkers in te huren, die na het gedane werk weer vertrekken met al hun kennis, is toen het idee van de flexibele kern ontstaan, waaraan ik mee heb kunnen denken.

De flexibele kern is een apart team wat je eigenlijk zou kunnen zien als ons interne detacheringsbureau. De medewerkers in dat team kunnen meerdere verschillende opdrachten doen en op diverse plekken worden ingezet, maar zijn wel gewoon intern bij de gemeente in dienst. Zo hebben we het capaciteitsprobleem op een mooie manier opgelost.

Waarom zou je iemand aanraden ook bij Gemeente West Betuwe te gaan werken?

De gemeente is een fijne, jonge organisatie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng en zelfontwikkeling. Ze staan hier erg open voor nieuwe ideeën en waarderen het als je meedenkt. Of je nu al veel ervaring hebt of net begint: je kunt hier altijd bijdragen aan het verder verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners van West Betuwe.