Lingelandjes

Een Lingelandje is een stukje land/een perceel dat grenst aan de Linge. Lingelandjes worden gebruikt voor dagrecreatieve activiteiten. Zo is er vaak een terras, steiger of vlonder aanwezig. En kunt u bij sommige Lingelandjes ook een recreatieboot aanmeren. De Lingelandjes zijn particulier bezit en worden particulier of via makelaars te koop aangeboden. 

Wat mag wel en wat mag niet op uw Lingelandje?

Wilt u weten welke regels voor uw perceel gelden? Kijk dan op regels op de kaart in het omgevingsloketexterne-link-icoon. Vul hier uw perceelnummer in voor de actuele voorwaarden.

Ligplaats aan de Linge

Wilt u meer weten over het aanvragen van een vergunning voor een ligplaats aan de Linge? Kijk op de website van waterschap Rivierenlandexterne-link-icoon.

Praktijkvoorbeeld: Roel Schroot kocht een Lingelandje

Roel Schroot is bestuurslid van de Vereniging Linge Goed – Onze Zaak: "Wij vertegenwoordigen als vereniging zo’n 80 eigenaren van Lingelandjes. Wij behartigen de belangen van onze leden bij overheden, organisaties en instellingen. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan natuurvriendelijke en streekeigen inrichting en gebruik van de landjes."
Wilt u meer weten over onze vereniging? Mail dan naar lingegoedonzezaak@outlook.com.

"Dit is een Lingelandje en dat moet je zo natuurlijk mogelijk houden"
Roel Schroot woont met zijn gezin in Leerdam. Vanuit daar varen zij in weekenden en vakanties met hun eigen boot naar hun Lingelandje in Acquoy. "Al varend hiernaartoe zet ik al mijn zorgen aan de kant. Op mijn landje kom ik helemaal tot rust. Beetje klussen, snoeien of genieten van de andere waterrecreanten".

Natura 2000
Schroots perceel is ingericht volgens de voorwaarden van zowel het geldende bestemmingsplan als van het Waterschap. Het grenst net als veel andere landjes aan Natura 2000 gebied. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Hier worden bepaalde diersoorten, zoals de kampsalamander en de modderkruiper, en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Als echte natuurliefhebber houdt Schroot het landschap langs de Linge graag in ere. De begroeiing bestaat daarom ook alleen uit inheemse planten en bomen zoals meidoorn, vlier en zwarte els. "De toenmalige eigenaar vroeg wat ik met het landje ging doen. ‘Alleen maaien en knotten’, was mijn antwoord. Hierop zegde de eigenaar spontaan toe dat ik het mocht kopen. Het behouden van de natuur is ons uitgangspunt. Hier vind je dan ook geen hortensia’s, laurier of andere soorten die niet oorspronkelijk in dit natuurgebied thuishoren. Of tuinkabouters", vult hij met een lach aan.

Goed voor plant en dier
"Ik hou wel van dat ruwe". Vol passie vertelt Roel Schroot wat er allemaal op zijn landje staat: "Dit is een zoete kers. En daar staan kattenstaarten en wilgenroosjes. Die maken de wal steviger. In de winter eten de vogels, zoals putters en koolmezen, het zaad dat van de elzenbomen afkomt. Dode bomen laat ik overigens staan, want daar profiteren dieren van. Zoals de bonte specht en ook de hoornaar die hier regelmatig komt. Ik zie zelfs wel eens een ijsvogel of een bosuil. De Linge is ook een drinkplek voor zwaluwen".

Staatsbosheer werkt aan meer natuurlijkheid
Staatsbosbeheer is trotse eigenaar van veel kleine en enkele grote Lingeoevers binnen gemeente Geldermalsen. Bij elkaar zo’n 100 hectare natuur. De natuur rond Fort Asperen en de Put van Bullee zijn aangemerkt als Natura2000 en daarmee Europese topnatuur. "Ook onze overige percelen zijn onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. We werken aan meer natuurlijkheid. Denk aan moerassen, bloemrijke graslanden, zelfs bossen langs de rivier. De prachtige vogeltjes, ijsvogel en blauwborst komen er voor, maar ook dotterbloemen en enkele orchideeën soorten. Tussen Asperen en Rumpt hebben we enkele stukken opnieuw ingericht en daar barst het van het leven. Sommige mensen ervaren onze landjes misschien als rommelig. Dat is inherent aan natuur. Wij beheren onze gebieden zo dat we iets toevoegen aan de soortenrijkdom en de belevingswaarde van de Linge. Hiervoor werken wij samen met pachters die voor ons het maaibeheer en de begrazing doen. Ook de Liniewacht helpt ons bij het beheer van de landschapselementen, zoals knotwilgen. Vanaf de openbare weg is het genieten langs de oevers van de Linge. We zijn daarom blij dat de gemeente behoud en bescherming van het waardevolle Lingelandschap ook belangrijk vindt.

Vereniging Behoud Lingelandschap ziet kansen voor natuur én eigenaren
"Als u een Lingelandje heeft of wilt kopen, dan vinden wij het belangrijk dat u oog heeft voor de bestemming die aan het landje is gegeven. De Linge en de uiterwaarden behoren namelijk tot een netwerk van natuurgebieden, de ecologische hoofdstructuur. Met alle ruimte voor planten en dieren die van oorsprong in dit mooie gebied thuishoren. Het is toch super om zelf een bijdrage te kunnen leveren aan biodiversiteit en behoud van natuur? Wat ons betreft geen gladgeschoren gazons, maar een bloemrijk grasland. Maait u er desnoods een zitplaatsje in en een pad om bij de Linge te komen. Als haag geen coniferen, maar meidoorn, els en vlier. Zorg voor een stukje riet, zodat vissen en kikkers kunnen schuilen. En als het even kan: laat anderen ook genieten van uw unieke stukje natuur door het zicht vanaf de dijk en vanaf het water een beetje vrij te laten. Zo blijft het Lingelandschap een natuurgebied waar iedereen van kan genieten."

Tips voor (toekomstige) eigenaren
Roel Schroot: "Zorg voordat je een Lingelandje koopt dat je het bestemmingsplan hebt ingezien bij de gemeente of op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Dan weet je meteen wat je wel en niet mag. Kijk vooral naar de fameuze bijlage C, zoals ik het noem. Deze is voor bebouwing. Wat in deze bijlage staat vermeld, mag bij koop blijven staan. Bij mij gold dat voor een oude houten picknicktafel. Mijn advies is om goed van te voren uit te zoeken wat je mag. Vaak kom je in overleg met de gemeente of het Waterschap best tot een oplossing.

Een andere tip die ik nog heb: zet een kist neer om je spullen in op te bergen. Eén die net als die van mij past binnen het bestemmingsplan, dus maximaal 6 vierkante meter en anderhalf meter hoog, en wegvalt tussen de natuurlijke elementen. Voor mijn kist heb ik een vergunning, die ik via het Omgevingsloket heb aangevraagd. De kist heb ik zelf gemaakt, met kleppen die omhoog kunnen. Ik kan er alles in kwijt, dus echt een aanrader".

Een andere vereniging die de belangen van eigenaren en gebruikers van Lingelandjes behartigt, is Vereniging de Breeknapexterne-link-icoon.