Lening verduurzaming voor maatschappelijk vastgoed

Organisaties met maatschappelijk vastgoed of hier als rechtspersoon gebruik van maken, kunnen een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun gebouw of sportterrein. De lening is bedoeld voor sportaccommodaties, religieuze gebouwen en gemeenschapshuizen. Voorwaarde is dat u aantoonbaar maatschappelijke activiteiten organiseert zonder winstoogmerk.

Belangrijk om te weten

Voor uw aanvraag moet u de volgende documenten uploaden:

 1. Een maatwerkadvies/energiescan door een onafhankelijke partij met daarin een indicatie van de te verwachten energiebesparing en/of productie van duurzame energie.
 2. Een overzicht van de maatschappelijke activiteiten die ontplooit worden zonder winstoogmerk.
 3. De werkelijke kosten van het treffen van de maatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes. Indien van toepassing specificatie van notaris-, leges- en/of advieskosten.
 4. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Check ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dat doet u via het digitale omgevingsloketexterne-link-icoon

Leninginformatie

 • De aantrekkelijke rente van 1,6% staat de hele looptijd van de lening vast
 • U kunt tussen de € 10.000 en de € 75.000 lenen
 • Bij bedragen tot € 25.000 is de looptijd 120 maanden.
 • De looptijd is maximaal 180 maanden
 • U kunt altijd de hele lening of een gedeelte boetevrij aflossen
 • U betaalt elke maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. Elke maand daalt uw restschuld (maandannuïteitenlening)

Hoe werkt het?

Wij toetsen of u voldoet aan de voorwaarden in de verordening om de lening aan te vragen bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). SVn verstrekt de lening.

Als wij de toets hebben uitgevoerd, ontvangt u van ons een brief. Deze brief u nodig om uw lening aan te vragen. In deze brief staat ook hoe u dat moet doen.

Heeft u behoefte aan advies? Neem dan altijd contact op met uw financieel adviseur. Op www.svn.nlexterne-link-icoon vindt u informatie over de verschillende soorten leningen, actuele voorwaarden, regels en tarieven.

Dit zijn de voorwaarden

 • U vraagt de lening aan vóórdat u start met de werkzaamheden
 • U heeft een energiescan nodig voordat u de lening aanvraagt. Een onafhankelijke partij voert de scan uit. De energiescan bevat een indicatie van de te verwachten energiebesparing en/of productie van duurzame energie
 • Bij uw aanvraagt voegt u een overzicht van de maatschappelijke activiteiten toe.
 • U ontvangt van ons een brief als u voldoet aan de voorwaarden. Deze brief heeft u nodig om de lening aan te vragen.
 • U begint binnen 26 weken na het verstrekken van de lening met de werkzaamheden.
 • Binnen 1 jaar na het krijgen van de lening bent u klaar met de werkzaamheden.
 • U kent  de verordening ‘lening maatschappelijk vastgoed West Betuwe’ (overheid.nl)externe-link-icoon

Deze maatregelen komen in aanmerking voor de lening

 • Dakisolatie, Rc-waarde volgens de normen van het Bouwbesluit.
 • Vloerisolatie, Rc-waarde volgens de normen van het Bouwbesluit
 • Gevelisolatie, Rc-waarde volgens de normen van het Bouwbesluit
 • Spouwmuurisolatie, Rc-waarde volgens de normen van het Bouwbesluit
 • Minimaal HR++ glas
 • Zonnepanelen
 • (Combi) zonneboiler
 • Hybride cv-ketel
 • Lage Temperatuur (LT) verwarming
 • (Combi) warmtepomp
 • Warmte Terug Winning (WTW) systeem
 • Waterontharder
 • Mechanisch ventilatiesysteem
 • LED verlichting

Ook andere duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan een beperking komen in aanmerking voor een lening. Denk daarbij aan een beperking van de energievraag, een vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw/verlichtingsvoorziening, of een verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van het gebouw/verlichtingsvoorziening.

Deze nevenkosten komen in aanmerking voor de lening

Onderstaande kosten kunt u meefinancieren in de lening voor verduurzaming.

 • Advieskosten voor het verstrekken van de lening;
 • Advieskosten voor het aanpassen van het gebouw/verlichtingsvoorziening (energiescan);
 • Afsluitkosten voor het afsluiten van de lening bij SVn;
 • Legeskosten voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning Bouw;
 • Afsluitkosten; 1 procent van het gevraagde leenbedrag met een minimum van € 1.500.

Wat moet u weten?

 • In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het uitvoeren van de maatregelen. Doe altijd de vergunningscheck via het digitale omgevingsloketexterne-link-icoon. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, vraagt u eerst de vergunning aan. Ook de vergunning kunt u aanvragen via het digitale omgevingsloketexterne-link-icoon. U heeft deze documenten nodig om in aanmerking te komen voor de lening. Binnen twee weken bevestigen wij dat uw aanvraag binnen is.
 • Als gegevens bij uw aanvraag ontbreken, heeft u nog vier weken om dit aan te vullen.
 • Als alle informatie compleet is besluiten wij binnen acht weken of u de lening kunt aanvragen. Wij kunnen deze beslissing één keer uitstellen met vier weken.
 • Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen externe-link-icoonis niet van toepassing op uw aanvraag.

Energieneutraal in 2050

Gemeente West Betuwe heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Lees meer over duurzaamheid en mogelijkheden. Ook kunt u voor vragen contact opnemen met Team duurzaamheid. Wij helpen u graag! U bereikt ons via 0345 - 72 88 00 of gemeente@westbetuwe.nl.