Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school.

Wat u moet weten

  • Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school.
  • Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school.
  • Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).
  • Op de website http://leerplicht.regiorivierenland.nlexterne-link-icoon staan de belangrijkste regels uit de Leerplichtwet, onderverdeeld in de volgende categorieën: de leerplichtambtenaar, leerplicht en kwalificatieplicht, schoolverzuim, handhaving, toelating schorsing en verwijdering, extra verlof en vrijstellingen en vervangende leerplicht.
  • Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

Heeft u vragen?

Neem voor al uw vragen over naar school gaan en leerplicht contact op met de leerplichtambtenaar.
Bel 0344 - 63 85 05
Mailleerplicht@regiorivierenland.nl