Leerlingenvervoer

De meeste kinderen lopen of fietsen naar school. Als ouder/verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind veilig op school komt. Als de school te ver van huis is of als uw kind bijvoorbeeld een beperking heeft, kan het vervoer naar en van school een probleem worden.

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Team sociaal 0345 - 72 88 01 of stuur een mail naar Adminstratieleerlingenvervoerenminimabeleid@westbetuwe.nl

 

De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Of uw kind in aanmerking komt voor de regeling hangt af van:

 • de mogelijkheden van het kind
 • de afstand tussen uw woning en de school

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Hier leest u meer over onder Voorwaarden.

Als uw kind aan voorwaarde 1 en 2 of 3 voldoet, kunt u leerlingenvervoer aanvragen.

Voorwaarde 1

Uw kind bezoekt een school in de zin van de WPO, WEC of WVO

 • WPO = wet primair onderwijs
 • WEC =  wet op expertise centra
 • WVO = wet voortgezet onderwijs

Voorwaarde 2

Uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychische handicap

Voorwaarde 3

 • Uw kind bezoekt een school die aangesloten is bij een samenwerkingsverband primair onderwijs én
 • de afstand tussen uw woning en die school is 6 kilometer of meer.

Eigen bijdrage

Voor leerlingen van regulier en speciaal basisonderwijs betaalt u, boven een bepaald inkomen, een eigen bijdrage. Als de afstand 20 kilometer of meer is, betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw financiële situatie. In het webformulier vragen we om een inkomensverklaring.

 • Gebruik het webformulier Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen.
 • Als u al eerder leerlingenvervoer heeft aangevraagd en de situatie is niet veranderd, dan kunt u dit bij het begin van het formulier aangeven. U hoeft dan minder vragen te beantwoorden.
 • Voor het nieuwe schooljaar kunt u leerlingenvervoer aanvragen tot 1 juni. U ontvangt uiterlijk 1 augustus van ons bericht.
 • Als u tijdens het schooljaar leerlingenvervoer aanvraagt, ontvangt u binnen 8 weken van ons bericht.
 • Als u in aanmerking komt voor een vergoeding, ontvangt u van ons een beschikking. Daarin staat de soort vergoeding, de hoogte van de vergoeding, per wanneer u de vergoeding ontvangt en of u een eigen bijdrage betaalt.

In het webformulier vragen we, afhankelijk van uw situatie, om de volgende verklaringen:

 • Inkomensverklaring
 • Verklaring van handicap
 • Verklaring Geen begeleiding mogelijk

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Team sociaal 0345 - 72 88 01 of stuur een mail naar Adminstratieleerlingenvervoerenminimabeleid@westbetuwe.nl