Leerlingenvervoer

De meeste kinderen lopen of fietsen naar school. Als ouder/verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind veilig op school komt. Als de school te ver van huis is of als uw kind bijvoorbeeld een beperking heeft, kan het vervoer naar en van school een probleem worden.

Belangrijk om te weten

Wie regelt leerlingenvervoer?

De gemeente regelt leerlingenvervoer.
Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets of openbaar vervoer 
 • zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Aangepast vervoer (taxivervoer) via Versis Leerlingenvervoer

Alle informatie over het Versis Leerlingenvervoer vindt u op de website van Versisexterne-link-icoon.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking?

Of uw kind in aanmerking komt voor de regeling hangt af van:

 • de mogelijkheden van het kind
 • de afstand tussen uw woning en de school

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Als uw kind aan voorwaarde 1 en 2 of 3 voldoet, kunt u leerlingenvervoer aanvragen.

Voorwaarde 1

Uw kind bezoekt een school in de zin van de WPO, WEC of WVO

 • WPO = wet primair onderwijs
 • WEC =  wet op expertise centra
 • WVO = wet voortgezet onderwijs

Voorwaarde 2

Uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychische handicap

Voorwaarde 3

 • Uw kind bezoekt een school die aangesloten is bij een samenwerkingsverband primair onderwijs én
 • de afstand tussen uw woning en die school is 6 kilometer of meer.

Regels voor leerlingenvervoer

Ga naar Overheid.nl voor de Verordening leerlingenvervoerexterne-link-icoon
Ga naar beleidsregels leerlingenvervoerexterne-link-icoon voor de regels voor het leerlingenvervoer. 

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Voor leerlingen van regulier en speciaal basisonderwijs betaalt u, boven een bepaald inkomen, een eigen bijdrage. Als de afstand 20 kilometer of meer is, betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw financiële situatie. In het webformulier vragen we om een inkomensverklaring.

Hoe verloopt de aanvraag?

Leerlingenvervoer aanvragen voor het schooljaar 2024 - 2025

Gebruik de knop 'Aanvragen leerlingenvervoer 2024-2025' voor de aanvraag van een vergoeding voor het aankomende schooljaar. 

Het webformulier invullen

 • Als u al eerder leerlingenvervoer heeft aangevraagd en de situatie is niet veranderd, dan kunt u dit bij het begin van het formulier aangeven. U hoeft dan minder vragen te beantwoorden.
 • Voor het nieuwe schooljaar kunt u leerlingenvervoer aanvragen tot 1 mei. U ontvangt uiterlijk 1 juli van ons bericht.
 • Als u tijdens het schooljaar leerlingenvervoer aanvraagt, ontvangt u binnen 8 weken van ons bericht.
 • Als u in aanmerking komt voor een vergoeding, ontvangt u van ons een beschikking. Daarin staat de soort vergoeding, de hoogte van de vergoeding, per wanneer u de vergoeding ontvangt en of u een eigen bijdrage betaalt.

In het formulier vragen we, afhankelijk van uw situatie, om de volgende verklaringen:

 • Inkomensverklaring. Voor de aanvraag van het schooljaar 2024-2025 is dat een inkomensverklaring peiljaar 2022 als het verzamelinkomen minder is dan 29.700 euro.
 • Inkomensverklaring. Voor de aanvraag van het schooljaar 2023-2024 is dat een inkomensverklaring peiljaar 2021 als het verzamelinkomen minder is dan 28.800 euro.
 • Verklaring van handicap bij een nieuwe aanvraag.
 • Verklaring 'Geen begeleiding mogelijk'. 
 • Adresgegevens van de school. 
 • Gegevens die nodig zijn rond het ophalen en brengen.

U kunt ook een PDF-formulier aanvragen. Neem daarvoor contact op met Team sociaal.

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Team sociaal
Bel 0345 - 72 88 01 
Mailzorgadministratie@westbetuwe.nl