Koninklijke onderscheiding voor 19 inwoners West Betuwe

De volgende inwoners van de gemeente West Betuwe ontvangen tijdens de lintjesregen of op Koningsdag een Koninklijke onderscheiding.

Mevrouw Rita Bakker - Delsink uit Est

Vanwege haar inzet voor (onder andere) verkeersveiligheid en divers vrijwilligerswerk

De gedecoreerde

 • Naam: Hendrika Maria Bakker - Delsink (1956) 
 • Plaats: Est
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

 In de periode 2020-2022 was zij werkzaam als medewerker in de test- en vaccinatiestraat van de GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast zet(te) zij zich in bij de volgende activiteiten:

 •  1983 - 2002 secretaris van Veilig Verkeer Nederland, afd. Neerijnen. Betrokkene droeg zorg voor de subsidieaanvragen en de communicatie. Zij overlegde met de gemeente en andere instanties over de lokale verkeersveiligheid. Zij organiseerde mede de verkeers- en fietsexamens voor de basisscholen en werkte mee aan de caravankeuringen, fietsverlichtingscontroles en de landelijke campagnes 
 • 2005 - heden vrijwilliger bij de manege De Paardesprong te Neerijnen. Betrokkene bemant de bar, fungeert als gastvrouw en ondersteunt bij de activiteiten en wedstrijden
 • 2022 - heden bestuurslid van Vrouwen van Nu, afd, Est. Betrokkene organiseert mede de activiteiten

De heer Bas Corbijn uit Geldermalsen

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) diverse goede doelen en sportevenementen

De gedecoreerde

 • Naam: Bastiaan Corbijn (1950) 
 • Plaats: Geldermalsen
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Bas Corbijn was tot zijn pensioen in 2015 directeur van SportPlaza in Tiel. Daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1985 - 2000 oprichter van en vrijwilliger bij vereniging Triathlon Team Bodegraven. Betrokkene was zwemtrainer en organisator van diverse verenigingsactiviteiten, waaronder de zes- en driekampen
 • 2008 - heden bestuurslid en secretaris van en vrijwilliger bij TRIHALIS, de triatlonvereniging in Tiel. Betrokkene is zwemtrainer, begeleider, organisator van zwemclinics, lid van het kernteam en ondersteuner van diverse commissies 
 • 2015 - 2022 bestuurslid van de Voedselbank Rivierenland. Daarnaast was hij projectleider van de cursus 'Wat aandacht krijgt groeit" en het project ‘winkelconcept’
 • 2015 - 2022 organisator van de Rode Kruis Bloesemrun, een recreatieve run die voorafgaande aan de Bloesemtocht gehouden werd 
 • 2016 - heden secretaris van en vrijwilliger bij de Wielertoerclub De Lingerenners te Geldermalsen. Betrokkene is begeleider en wegkapitein. Daarnaast is hij initiatiefnemer en oprichter van het OldStars Wielrennen, een programma van het Nationaal Ouderenfonds waarbij senioren gestimuleerd worden in beweging te blijven
 • 2020 - heden vrijwilliger bij de Stichting Villa Pardoes. Betrokkene is medeorganisator van de Villa Pardoes Toertocht, een wielertocht, bedoeld om fondsen te werven

De heer Bert van Erkom uit Geldermalsen

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) fruitcorso’s, cultuur en democratie

De gedecoreerde

 • Naam: Lambert Elies van Erkom - Mos (1974) 
 • Plaats: Geldermalsen
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Bert van Erkom is voorzitter van (en bouwer bij) de Stichting Corsowagen Geldermalsen. Bovendien is hij raadslid in de gemeente West Betuwe namens Verenigd West Betuwe. Daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1982 - heden Ooit begonnen als 8-jarige vrijwilliger met 'plakken' bij de Corsovereniging Geldermalsen. Sindsdien vrijwilliger bij diverse corso’s als ontwerper, bouwer, aanjager en bestuurslid. Sinds 2003 is hij weer terug in Geldermalsen, waar hij vanaf 2007 bestuurslid en vanaf 2008 voorzitter van Stichting Corsovereniging Geldermalsen is. Hij heeft bij elkaar meer dan 15 grote wagens – vaak prijswinnende –en meer dan 10 jeugdwagens ontworpen. Hij is het gezicht van de vereniging en wordt 'Mister Corso' genoemd.
  Hij hielp bij het opstarten van corsoverenigingen van Buurmalsen, Maurik en West Maas en Waal en met het nieuw leven inblazen van corsovereniging Lienden/Ommeren. 
  Hij heeft ook ontwerpcursussen voor jongeren opgezet, is de bedenker van de open klassewagen, van de cultuurkist voor kinderen, van de lascursus en van het corsokwartet met leden uit verschillende dorpen.
 • 2014 - heden burgerlid en sinds 2022 raadslid namens Verenigd West Betuwe van de gemeente West Betuwe.
 • 2018 - heden Vrijwilliger bij Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe, die culturele activiteiten organiseert en ondersteunt. Decorandus heeft de kastelen in de gemeente West Betuwe beschreven en verhalen en anekdotes verder uitgewerkt. Silhouetten van verdwenen kastelen werden in cortenstaal uitgevoerd en op de plek geplaatst waar het kasteel vroeger heeft gestaan. Ook heeft hij meegeholpen bij tentoonstellingen.

Mevrouw Meta van Ewijk - Hak uit Haaften

Vanwege haar inzet voor (onder andere) ouderenzorg en vrouwenvereniging 

De gedecoreerde

 • Naam: Metje Anna Huibertha van Ewijk - Hak (1939) 
 • Plaats: Haaften
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Metje Van Ewijk was voorheen met haar echtgenoot eigenaar van een eigen bedrijf in cv-ketels. Na het plotselinge overlijden van haar echtgenoot heeft zij na enige jaren het bedrijf verkocht. Daarnaast zet(te) zij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1990 - 2004 mantelzorger van haar ouders, die tot 1993 zelfstandig woonden en sinds 1993 in een zorginstelling. Betrokkene verzorgde en bezocht hen trouw 
 • 1990 - heden penningmeester van de Vrouwenvereniging De Christenvrouw te Waardenburg 
 • 2001 - 2002 bezorger van maaltijden bij hulpbehoevenden vanuit Ouderenzorg van de gemeente West Betuwe 
 • 2002 - heden gastvrouw bij het zorgcentrum De Wittenbergzorg te Haaften 
 • 2007 - 2020 gastvrouw bij het Eettafelproject te Ophemert met maandelijks 20 deelnemers
 • 2015 - 2021 lid van de Cliëntenraad van het zorgcentrum Wittenbergzorg te Haaften

Mevrouw Marieke Gijsberts - de Jong uit Varik

Vanwege haar inzet voor (onder andere) jeugd, onderwijs en divers vrijwilligerswerk

De gedecoreerde

 • Naam: Maria Jacoba Gijsberts - de Jong (1962)
 • Plaats: Varik
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Werkzaam als onderwijsassistent bij de Burg. Westerbeek van Eertenschool te Varik en als pedagogisch medewerker bij het Fantaziehuis te Varik. Daarnaast zet(te) zij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1998 - 2022 vrijwilliger bij de voetbalvereniging DSS '14 te Varik-Heesselt. Betrokkene maakte schoon en organiseerde mede het sinterklaasfeest
 • 1998 - heden vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Peuterspeelzaal Varik-Heesselt, thans het Fantaziehuis. Betrokkene werft fondsen middels diverse acties voor extraatjes voor de peuterspeelzaal
 • 1999 - heden vrijwilliger bij de Rooms-katholieke parochie Heilige Suitbertus te Varik. Betrokkene leidt de kinderwoorddienst en organiseert en begeleidt diverse activiteiten voor de kinderen. Zij begeleidt om het jaar een groep communicanten en vormelingen
 • 2002 - heden vrijwilliger bij en bestuurslid van het dorpshuis Toevershof te Varik. Betrokkene organiseert mede activiteiten en leidde het proces om te komen tot een nieuwe beheerder en noodzakelijke verbouwingen 
 • 2004 - heden vrijwilliger bij de toneelvereniging De Gulle Lach te Varik. Betrokkene zoekt de toneelstukken uit, verdeelt mede de rollen en schminkt de acteurs. Sinds enkele jaren speelt zij ook zelf toneel
 • 2004 - heden vrijwilliger bij de Oranjevereniging Varik-Heesselt. Betrokkene organiseert en begeleidt mede de activiteiten rondom Koningsdag en Sinterklaas
 • Betrokkene werd in 2014 uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar in de gemeente Neerijnen

Mevrouw Trudy-Loek de Groot uit Geldermalsen

Vanwege haar inzet voor (onder andere) kerk en divers vrijwilligerswerk

De gedecoreerde

 • Naam: Geertruida Lucia de Groot (1956)
 • Plaats: Geldermalsen
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Voorheen werkzaam als administratief medewerker bij Van Lanschot Bankiers in 's Hertogenbosch en sinds 2019 gepensioneerd. Daarnaast zet(te) zij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1972 - 1984 Hervormde Gemeente Geldermalsen, leider bij de Zondagsschool, lid van de Jeugddienstcommissie, lid van de Jeugdraad en lid van de Raad van Kerken in Groot-Geldermalsen 
 • 1984 - 1992 en 1997 - 2004 diaken en lid van het College van Diakenen. Betrokkene was verantwoordelijk voor de portefeuilles jeugddiaconaat en 'Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking' en medeorganisator van de jaarlijkse Diaconale Jaarmarkt waarvan de opbrengst à € 10.000,- per jaar ten goede kwam aan goede doelen. Ten slotte was zij als diaken lid van de wijkkerkenraad 'centrum' 
 • 2014 - 2022 ouderling-kerkrentmeester en lid van het College van Kerkrentmeesters. Betrokkene was verantwoordelijk voor de organisatie van de Actie Kerkbalans en de bijdrage-administratie 
 • 2014 - 2022 lid van de kerkenraad 
 • 2020 - heden barvrijwilliger bij het kerkelijk centrum "De Ontmoeting" 2022 - heden organisator van de Actie Kerkbalans en organisator van de Paas- en Kerstcollecte 
 • 2022 - heden algemeen vrijwilliger. Betrokkene verzorgt het groenonderhoud van de bloembakken rondom het kerkgebouw en poetst tweemaal per jaar de koperen kroonluchters

Overige vrijwillige nevenactiviteiten 

 • 1979 - 2004 vrijwilliger bij de Scoutingroep Gelra Malsena. Betrokkene was actief als speltakleider bij de speltak 'welpen' en 'esta's'. Zij organiseerde bijeenkomsten en het jaarlijkse kamp 
 • 1980 - 1987 bestuurslid van de Oranjevereniging Geldermalsen. Betrokkene was medeorganisator van de activiteiten op Koninginnedag en verantwoordelijk voor de portefeuilles muziek, kinderspelen en scouting 
 • 1993 - 1998 vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk, afdeling Geldermalsen. Betrokkene is lid van de activiteitencommissie voor cultuur en organiseert culturele activiteiten voor vluchtelingen 
 • 2001 - 2004 vrijwilliger bij Scouting Nederland, regio Culemborg en Tiel. Betrokkene was regio-coördinator van de speltakken 'welpen', 'kabouters' en 'esta's' en zette zich in voor de regionale samenwerking van de scoutinggroepen 
 • 2004 - 2012 vrijwilliger bij de Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR). Betrokkene was lid van de cliëntenraad van de locatie Zorgcentrum Ravestein, mede namens haar moeder
 • 2019 - heden vrijwilliger bij de Buurtbusvereniging West Betuwe. Betrokkene is actief als chauffeur. Zij draait zowel reguliere als invaldiensten

De heer Hans Jonkers uit Est

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) kerk en begraafplaats

De gedecoreerde

 • Naam: Johannis Adrianus Jonkers (1952) 
 • Plaats: Geldermalsen
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

tot voor kort werkzaam als productiemedewerker bij Molenaar Banket. Daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1980 - heden Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Hervormde Gemeente, thans PKN gemeente Meteren-Est. Hij was diaken, ouderling en tot op heden is hij kerkrentmeester
 • 1980 - heden Contactpersoon/vrijwilliger bij de Begraafplaats Est. Hij zorgt ervoor dat de graven en de begraafplaats er netjes uitzien
 • 2021 - heden Vrijwilliger bij tafeltje-dek-je, Welzijn West Betuwe (3,5 uur per week)

Mevrouw Henny van Kranenburg - van Ooijen uit Deil

Vanwege haar inzet voor (onder andere) kerk en divers vrijwilligerswerk

De gedecoreerde

 • Naam:  Hendrika van Kranenburg - van Ooijen wonende (1947)
 • Plaats: Deil
 • Graad:  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Tot haar pensionering in 2010 werkzaam geweest als verkoper bij Van Best Schoenen. Daarnaast zet(te) zij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1977 - heden vrijwilliger bij de Protestantse kerk Deil/Enspijk. Betrokkene is pastoraal medewerker. Daarnaast is zij bestuurslid/secretaris 
 • 2014- 2020 voorzitter van het Christelijk Gemengd Koor Jubilate Deo. Daarnaast gaf zij begeleiding op de zondagsschool, was zij voorzitter van de zondagsschool en was zij jeugdouderling 
 • 1982 - heden vrijwilliger bij en bestuurslid /penningmeester van de Vrouwenvereniging Daila te Geldermalsen (voorheen Vrouwen van Nu). Betrokkene is contactdame, int de betalingen, verricht bezoekwerk en is gastvrouw waarbij zij de ruimte gereedmaakt en opruimt en de koffie schenkt 
 • 2012 - heden vrijwilliger bij het Dorps Ontmoetingspunt Deil. Betrokkene is gastvrouw, maakt de ruimte gereed, schenkt de koffie en ruimt op 
 • 2015 - heden vrijwilliger bij 's Heeren Loo - locatie de Wieken Geldermalsen. Betrokkene haalt bewoners op bij de woonlocatie om de kerkdienst bij te wonen en brengt hen na de dienst weer terug naar de woning. Daarnaast ondersteunt zij bij de activiteiten, o.a. de muziek

De heer John van Nieuwaal uit Vuren

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) kerk, jeugd en verenigingsleven

De gedecoreerde

 • Naam: John van Nieuwaal (1975) 
 • Plaats: Vuren
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Werkzaam als logistiek manager bij de technische weefselfabrikant Rivertex te Culemborg. Daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1985 - 2019 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Vuren, wijk Rond de Thaborkerk. Betrokkene was actief als verkoopmedewerker bij de rommelmarkt. 
 • In de periode 1993-1998 was hij ook medeorganisator en begeleider van het jeugdkerkkamp 
 • 1991 - 1996 en 2013 - heden vrijwilliger bij en penningmeester en voorzitter van de Jeugdsoos 'De Halte'. Betrokkene is tevens begeleider van activiteiten, stuurt vrijwilligers aan en regelt vergunningen 
 • 1988 - 2002 en 2020 - heden vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Vuren. Betrokkene is actief als (jeugd)scheids- en grensrechter 
 • 2014 - heden vrijwilliger bij de Stichting Bouwdorp Vuren. Betrokkene is actief als jeugdbegeleider en regelt/coördineert de inwendige verzorging. Verder is hij actief in de fondsenwerving. In 2020 werd hij uitgeroepen tot 'vrijwilliger van het jaar' 
 • 2015 - heden vrijwilliger bij de Oranjevereniging Juliana Vuren (OVJ). Betrokkene is actief als spreekstalmeester en begeleider van de kinderoptocht 
 • 2016 - heden vrijwilliger bij en medeoprichter van het dorpsinitiatief 'Vuren Actief'. Betrokkene is o.a. medeoprichter en beheerder van de appgroepen 'Prikbord van Vuren' en 'Vrienden van Vuren' (120 deelnemers). Hij verzorgt de communicatie tussen de verschillende verenigingen en ondersteunt activiteiten. Verder is hij medeorganisator van evenementen zoals 'Zomer in Gelderland' en realiseerde hij een voetbalkooi te Vuren. Ook is hij lid van de klankbordgroep van het Dorpshuis 'De Koels' en lid van de ontwerpgroep 'Hart voor Vuren' 
 • 2018 - heden vrijwilliger bij de welzijnsorganisatie Welzijn West Betuwe. Betrokkene initieert en organiseert dorpsactiviteiten. Zo realiseerde hij een 'mud-run' in het kader van de nationale sportweek en activiteiten voor de mensen in de crisisopvang 
 • 2023 - heden vrijwilliger bij de lokale politieke partij Dorpsbelangen West Betuwe. Betrokkene is o.a. medebeheerder van de social media 

De heer Gert Pors uit Asperen

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) kerk, jeugd en divers vrijwilligerswerk

De gedecoreerde

 • Naam: Arie Gert Pors wonende (1955) 
 • Plaats: Asperen
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Werkzaam als zelfstandig rijinstructeur. Daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • Tot 1985 vrijwilliger bij de Christelijke Basisschool De Open Poort te Asperen. Betrokkene was lid van de oudercommissie en organiseerde mede de diverse activiteiten 
 • 1980 - 2010 vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Leerdam. Betrokkene was voorzitter van de jeugdvereniging 16+ , diaken en scriba en ouderling tevens scriba 
 • 1985 - 1996 algemeen adjunct/bestuurslid van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Asperen 
 • 2010 - heden vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Asperen. Betrokkene is voorzitter van de Gesprekskring. Daarnaast was/is hij pastoraal ouderling 
 • 2017 - heden voorzitter van de Identiteitscommissie van de woonzorgorganisatie Huis ter Leede te Leerdam

De heer Ab Staubach uit Meteren

Vanwege zijn inzet voor divers vrijwilligerswerk

De gedecoreerde

 • Naam: Albert Robert Willem Staubach (1945) 
 • Plaats: Meteren
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Voorheen werkzaam als bedrijfsleider bij de Firma Lozesca te Geldermalsen en sinds 2006 gepensioneerd. Daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 2006 - heden vrijwilliger bij de Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), locatie zorgcentrum Ravenstein. Betrokkene begon als vrijwilliger bij de huisomroep HOG en verzorgde radioprogramma's. Verder is hij actief als chauffeur, helpt hij sinds 2010 bij de bewonersvakanties en organiseert activiteiten en feestavonden. Bovendien helpt hij de technische dienst bij klussen. 
 • Betrokkene was voorheen tevens actief als vrijwilliger bij een zwemvereniging, een tennisvereniging, een hondenclub en de paardenclub te Ravenswaaij.

De heer Anton van der Velde uit Geldermalsen

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) jeugd, natuur en cultuur

De gedecoreerde

 • Naam: Anton van der Velde (1947) 
 • Plaats: Geldermalsen
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Sinds 2009 gepensioneerd als docent aardrijkskunde en directeur van een middelbare scholengemeenschap te Leerdam. Daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 2003 - 2009 secretaris van het BHC Mannenkoor 'Fruit Unlimited' te Geldermalsen. Betrokkene zette zich in om het koor nieuw leven in te blazen. Hij organiseerde o.a. concerten in verzorgings- en verpleeghuizen 
 • 2010 - heden vrijwilliger bij het IVN, afdeling West Betuwe. Betrokkene is actief als natuurgids en zette na 2013 een eigen opleiding voor natuurgidsen op die hij aansluitend tot 2018 coördineerde. Verder helpt hij bij de inventarisaties van vogels in het nieuwe natuurgebied 'Leidsche Hoeven en was hij lid van het cursusteam van de Vogelzangcursus. 
 • 2010 - heden vrijwillig bij de Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. Betrokkene is actief als educatief boswachter en organiseert excursies en lezingen. Verder werkte hij alle wandelingen in het rivierengebied uit. Sinds 2010 is hij tevens (reserve) educatief boswachter en tot 2021 coördinator van de boswachtersgroep rivierengebied
 • 2021- heden: bestuurslid en (plaatsvervangend) voorzitter van de Stichting Het Stroomhuis Neerijnen. Betrokkene is o.a. kartrekker en sinds 2011 coördinator van de werkgroep Natuur & Landschap en is medeorganisator van activiteiten. Hij initieerde ook de tuinreservatencursus. De instelling won mede onder zijn leiding in 2019-2020 de cultuurprijs van de gemeente West Betuwe 
 • 2013 - heden medeoprichter en penningmeester van het Beeldgenootschap Rivierenland 
 • tot 2011 vrijwilliger bij de Milieuwerkgroep Geldermalsen. Betrokken was lid van de knotploeg en hielp bij het natuuronderhoud

De heer Cor Vermeulen uit Haaften

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) fruitcorso’s, radio en divers vrijwilligerswerk

De gedecoreerde

 • Naam: Cornelis Johannes Catharinus Vermeulen (1953) 
 • Plaats: Haaften
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Gepensioneerd sinds 2020, daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1990 - heden vrijwilliger bij Stichting 4-Stromenland. De stichting organiseert het jaarlijkse Fruitcorso te Tiel. Betrokkene bezoekt de bouwplaatsen en neemt interviews af. Tijdens het corso fungeert hij als reporter 
 • 1992 - heden vrijwilliger bij SRC FM (en rechtsvoorgangers), de streekomroep van de gemeenten Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Betrokkene produceert en presenteert sinds 2017 het wekelijkse programma 'Goedenavond Rivierenland. Daarnaast verslaat hij het Fruitcorso. Betrokkene ondersteunde als technicus diverse programma's. Ook was hij maker en presentator van diverse programma's 
 • 2000 - heden vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Tuil. Betrokkene verzorgt het geluid 
 • 2017 - heden vrijwilliger bij Stichting Stroomhuis Neerijnen. Stroomhuis Neerijnen is een cultureel centrum. Betrokkene is lid van de werkgroep techniek en verantwoordelijk voor het beeld, licht en geluid

Mevrouw Marjanne Vermeulen uit Haaften

Vanwege haar inzet voor (onder andere) kerk en (kansarme) kinderen

De gedecoreerde

 • Naam: Maaike Jansje Geertje Vermeulen - Dijkgraaf (1953) 
 • Plaats: Haaften
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Tot haar pensionering in 2019 werkzaam als groepsleerkracht bij basisschool Klingelenburg te Tuil, onderdeel van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard. Daarnaast zet(te) zij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1985 - heden vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Tuil. Betrokkene was/is lid en voorzitter van de kerkenraad, ouderling-kerkrentmeester, scriba en coördinator van de kindernevendienst. Daarnaast verricht zij bezoekwerk, stuurt zij de kerkelijk werker aan en voert zij het overleg met zustergemeenten 
 • 2021 - heden vrijwilliger bij basisschool Klingelenburg te Tuil, onderdeel van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard. Gesteld wordt dat betrokkene zich inzet voor kansarme kinderen

Mevrouw Hanny Vreekamp uit Spijk

Vanwege haar inzet voor (onder andere) democratie, cultuur en ouderenzorg

De gedecoreerde

 • Naam: Johanna Harmina Bernadina Vreekamp - van der Veen (1947) 
 • Plaats: Spijk
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

 Voorheen werkzaam bij het bejaardencentrum Alphons Ariënshuis te Utrecht. Daarnaast zet(te) zij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1984 - 1996 vrijwilliger bij de Speeltuinvereniging te Vuren. Betrokkene zette zich in voor de vernieuwing van de speeltuin 
 • 1986 - 2001 en 2012 - heden bestuurslid van en vrijwilliger bij de PvdA, afdeling Lingewaal en West Betuwe. Betrokkene was/is lid van de kandidaatstellingscommissies en zij draagt bij aan de verkiezingsprogramma's 
 • Vanaf 1995 voorzitter van de voormalige Muziekschool te Zaltbommel
 • 2001 - 2011 raadslid van de gemeente Lingewaal 
 • 2001 - 2019 bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Lingewaal, in 2019 opgegaan in de Stichting Welzijn West Betuwe. Betrokkene organiseerde mede de activiteiten 
 • 2003 - heden vrijwilliger bij de Historische Vereniging Spijk en Vogelswerf te Spijk. Betrokkene is redactielid van het halfjaarlijks verenigingsblad 
 • 2005 - 2021 organisator van de Open Eettafel in het dorpshuis te Spijk
 • 2005 - heden secretaris/penningmeester van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Lingewaal. Betrokkene organiseert activiteiten en zij was/is contactpersoon van de loterij en webmaster. 
 • 2019 - heden mantelzorger van haar echtgenoot, die getroffen werd door een dubbel herseninfarct. 
 • 2019 - heden lid van de raad van toezicht van de Stichting Welzijn West Betuwe

Mevrouw Corrie van Wijk uit Waardenburg

Vanwege haar inzet voor (onder andere) samenleving, goede doelen divers vrijwilligerswerk

De gedecoreerde

 • Naam: Cornelia Johanna van Wijk-Ackermans (1947) 
 • Plaats: Waardenburg
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Tot haar pensionering in 2002 mede-eigenaar en bedrijfsleider van Super de Boer te Waardenburg. Daarnaast zet(te) zij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 2000 - heden vrijwilliger bij het Prinses Beatrix Spierfonds. Betrokkene is organisator van de collecte te Waardenburg en collectant 
 • 2002 - 2022 coördinator van de winkelcommissie van de Coöperatieve supermarkt COOP Waardenburg. De commissies was een vertegenwoordiging van de klanten en leden van de coöperatie. De commissies leverden input aan de coöperatie en zorgden voor de lokale verbinding met onder andere activiteiten op de winkelvloer, zoals proeverijen en aardigheidjes met bijvoorbeeld Moederdag 
 • 2008 - heden bestuurslid van de Stichting Welzijn West Betuwe en diens rechtsvoorgangers. Betrokkene is lid van de kunst & cultuurcommissie en ondersteunt bij de koffie- en activiteitenochtenden 
 • 2012 - heden bestuurslid van de Stichting Wandel voor het Leven (voorheen SamenLoop voor Hoop). Betrokkene legt contact met bedrijven i.h.k.v. sponsoring, organiseert mede het evenement, verzorgt de opbouw en het afbreken van het evenement en ondersteunt gedurende de dag.
 • Daarnaast was zij (2014-2019) collectant voor het Reumafonds

De heer Martin Kloet uit Meteren

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) onderwijs, sport en ontwikkelingshulp

Koninklijke onderscheiding is op vrijdag 26 april in de gemeente Horst aan de Maas uitgereikt, tijdens de lintjesregen aldaar.

De gedecoreerde

 • Naam: Martin Kloet (1957) 
 • Plaats: Meteren
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Martin Kloet is senior projectleider bij MKB Nederland en voorzitter S-TEC Rivierenland. Daarnaast zet(te) hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1989 - heden medeoprichter en secretaris van de Stichting TroTro te Maassluis. Deze stichting ondersteunt activiteiten die in Ghana de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-economische ontwikkelingen bevorderen en heeft inmiddels tientallen projecten in beheer. Betrokkene verricht mede diverse fondsenwervende activiteiten, organiseert mede evenementen
 • 2000 - 2004 vrijwilliger bij de openbare Daltonschool Meester Aafjes te Meteren. Betrokkene was lid van de medezeggenschapsraad en verrichtte ondersteunende bestuurstaken 
 • 2015 - 2018 voorzitter van basketbal vereniging UBALL Academy te Amersfoort. Deze vereniging biedt een combinatie van onderwijs en topsportopleiding op het hoogste niveau voor jongeren

De heer Patrick Koenheim uit Beesd

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) Oranjevereniging, democratie en divers vrijwilligerswerk

Gedecoreerde is op vrijdag 26 april gebeld door de burgemeester. Op zaterdag 27 april wordt de Koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de koningsdagfestiviteiten in Beesd.

De gedecoreerde

 • Naam: Patrick Koenheim (1979) 
 • Plaats: Beesd
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Patrick Koenheim werkt als projectcoördinator bij HSB Grootkeukens in Haaften. Daarnaast zet zij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 2001 - 2011, 2020 - 2022 vrijwilliger bij en bestuurslid (2020 - 2022) van de Vakantie Spelweek Beesd. Betrokkene fungeerde als groepsleider en organiseerde de activiteiten
 • 2002 - 2022 bestuurslid (2002 - 2013) en voorzitter (2013 - 2022) van de Oranjevereniging Beesd. Betrokkene organiseerde de jaarlijkse tiendaagse feestweek. Hij was verantwoordelijk voor de communicatie en het voorbereiden van alle activiteiten. Na een financiële domper in 2009 zorgde hij voor het voortbestaan van de vereniging en het aantrekken van fondsen, waardoor de vereniging tot op heden financieel gezond is
 • 2022 - heden raadslid van de gemeente West Betuwe
 • 2009 vrijwilliger bij de actie Serious Request te Beesd 
 • 2015 - 2016 redacteur bij de Dorpskrant Beesd 
 • 2015 - 2021 vrijwilliger bij de Sinterklaasintocht te Beesd
 • 2016 - 2020 vrijwilliger bij de voetbalvereniging Beesd. Betrokkene fungeerde als  elftalleider, ondersteunde bij de activiteiten en draaide bardiensten 
 • 2021 - heden vrijwilliger bij het evenement Beesd Griezelt. Betrokkene fungeert als presentator en ondersteunt bij de organisatie

De heer Jan van Wijk uit Beesd

Vanwege zijn inzet voor (onder andere) Oranjevereniging en divers vrijwilligerswerk

Gedecoreerde wordt op vrijdag 26 april gebeld door de burgemeester. Op zaterdag 27 april wordt de Koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de koningsdagfestiviteiten in Beesd.

De gedecoreerde

 • Naam: Jan van Wijk (1974) 
 • Plaats: Beesd
 • Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten

Jan van Wijk is onderhoudstechnicus bij Dura Vermeer Materieelservice. Daarnaast zet hij zich in bij de volgende activiteiten:

 • 1999 - heden secretaris van de Oranjevereniging Beesd. Betrokkene is verantwoordelijk voor de facilitaire zaken en de vergunningen. Hij regelt de locaties en stuurt de vrijwilligers aan bij het opbouwen van de activiteiten. Hij is de contactpersoon richting de gemeente en stemt alles af met de veiligheidsdiensten
 • 2007 - heden bestuurslid van en vrijwilliger bij de voetbalvereniging Beesd. Betrokkene fungeert als scheidsrechter
 • 2013 - heden vrijwilliger bij de Harmonie Concordia te Beesd. Betrokkene haalt mede het oud papier op
 • 2020 - heden verkeersregelaar bij de Sinterklaasintocht te Beesd