Jeugdlintje

Veel West Betuwse jongeren zetten zich vrijwillig en vaak voor een langere periode in voor hun leefomgeving. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, bij te dragen aan de gezondheid van inwoners of het actief bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen. Hoe dan ook, de inzet is bijzonder. En dat verdient een jeugdlintje.

De gemeente is trots op deze jongeren die zich vrijwillig en op een bijzondere manier inzetten voor onze samenleving. We willen deze jongeren bedanken en in het zonnetje zetten. Daarom reiken we sinds 2020 jaarlijks het jeugdlintje uit.

U kunt denken aan jongeren die:

 • iets goed doen voor anderen of voor onze gemeente;
 • wekelijks boodschappen doen voor iemand die ziek is;
 • langdurig vrijwilligerswerk doen;
 • een activiteit op school of in de buurt hebben georganiseerd met grote impact;
 • iemand in nood helpen;
 • opkomen voor de belangen van jongeren.

Wanneer komt een jongere in aanmerking?

Jongeren tussen de 6 - 18 jaar die voldoen aan ten minste één van onderstaande onderdelen:

 • Langdurig vrijwillige inzet om woon- en leefomgeving te verbeteren;
 • Uitzonderlijke inzet voor anderen, de natuur of cultuur;
 • Organiseren van activiteiten met maatschappelijke meerwaarde;
 • Bedenken en uitvoeren van idee met maatschappelijke meerwaarde;
 • Stimulerend en motiverend voorbeeld voor andere jongeren;
 • Iets bijzonders hebben gedaan voor onze gemeente/een bijzondere maatschappelijke prestatie hebben geleverd of West Betuwe positief op de kaart hebben gezet;
 • Inzet om belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden als u iemand wilt nomineren voor een jeugdlintje.

 • De inzet is op vrijwillige basis en de activiteit vindt of vond plaats binnen de gemeente West Betuwe;
 • De genomineerde moet in de gemeente West Betuwe wonen;
 • Bij vrijwilligerswerk: de jongere doet dit gedurende meerdere jaren en is tot op heden niet gestopt;
 • De bijzondere prestatie of inzet heeft tenminste plaatsgevonden in 2020;
 • Een jongere die eerder het jeugdlintje heeft ontvangen, kan niet opnieuw genomineerd worden.

Het jeugdlintje kan worden toegekend voor een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige hulp of inzet. En geldt voor een individu of een groep.

Nomineer

Kent u een jongere tussen de 6 en 18 jaar die zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? Nomineer hem of haar vóór 20 december 2021. Een jongere moet door minimaal 2 personen worden aangemeld om in aanmerking te komen.

Nomineer

Het verhaal van…

Vorig jaar hebben vijf jongeren in West Betuwe een jeugdlintje ontvangen. Lees hun verhaal over hoe zij zich inzetten voor de West Betuwse samenleving.


Toetsing

De binnengekomen aanmeldingen worden getoetst door een panel. Het panel bestaat uit:

 • Jongeren die vorig jaar een jeugdlintje hebben ontvangen
 • Leden van de jongerenadviesraad
 • Ambtenaar Jeugd en jongerenparticipatie

Het panel kijkt voornamelijk naar:

 • Bijzonderheid
 • Voorbeeldfunctie voor andere jongeren
 • Duur van de inzet
 • Maatschappelijke meerwaarde

Alle aanmelders krijgen uiterlijk 11 januari bericht of de genomineerde een jeugdlintje zal ontvangen.

Uitreiking

De feestelijke uitreiking vindt plaats op vrijdag 28 januari 2022 in het bijzijn van familie en vrienden. Genomineerden ontvangen later meer informatie over locatie en programma.