Jeugdlintje

Veel West Betuwse jongeren tussen de 6 en 18 jaar zetten zich vrijwillig en op een bijzondere manier in voor de samenleving. Wij vinden deze jongeren helden, vrijwilligershelden. En we zetten hen graag in het zonnetje. Daarom reiken we in januari 2023 het jeugdlintje uit. U kunt tot 15 december jongeren nomineren voor een jeugdlintje.

Belangrijk om te weten

De vrijwilligershelden komen in aanmerking voor een jeugdlintje als ze bijvoorbeeld langere tijd vrijwilligers werk doen. Of zich inzetten voor de gezondheid van inwoners. En ook als ze activiteiten organiseren met impact op de samenleving. Kortom, jongeren die een voorbeeld zijn voor anderen en met hun inzet bijdragen aan een samenleving voor iedereen.

Wie komen in aanmerking voor een jeugdlintje?

Jongeren tussen de 6 - 18 jaar die:

 • Zich langdurig vrijwillig inzetten om hun woon- en leefomgeving te verbeteren, en/of;
 • Zich uitzonderlijk inzetten of hebben ingezet, bijvoorbeeld voor anderen, de natuur of cultuur en/of;
 • Een of meerdere activiteiten organiseren of hebben georganiseerd met maatschappelijke meerwaarde, en/of;
 • Een goed idee met maatschappelijke meerwaarde hebben bedacht en uitgevoerd, en/of;
 • Een stimuleren en motiverend voorbeeld zijn voor andere jongeren en/of;.
 • Iets bijzonders hebben gedaan voor onze gemeente/een bijzondere maatschappelijke prestatie hebben geleverd of West Betuwe positief op de kaart hebben gezet, en/of;
 • Zich inzetten om belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Voorwaarden bij nomineren

Er gelden een aantal voorwaarden als u iemand wilt nomineren voor een jeugdlintje.

 • De inzet is op vrijwillige basis en de activiteit vindt of vond plaats binnen de gemeente West Betuwe;
 • De genomineerde moet in de gemeente West Betuwe wonen;
 • Bij vrijwilligerswerk: de jongere doet dit gedurende meerdere maanden en is tot op heden niet gestopt;
 • De bijzondere prestatie of inzet heeft tenminste plaatsgevonden in 2023;
 • Een jongere die eerder het jeugdlintje heeft ontvangen, kan niet opnieuw genomineerd worden.

Het jeugdlintje kan worden toegekend aan een individu of aan een groep. Jongeren ontvangen het jeugdlintje voor een eenmalige bijzondere prestatie of langdurige hulp of inzet.

Toetsing

Een panel toetst de binnengekomen aanmeldingen. Het panel bestaat uit:

 • Jongeren die eerder een jeugdlintje hebben ontvangen;
 • Leden van de jongerenadviesraad;
 • Ambtenaar Jeugd.

Bij de toetsing kijkt het panel naar:

 • Bijzonderheid
 • Voorbeeldfunctie voor andere jongeren
 • Duur van de inzet
 • Maatschappelijke meerwaarde

Alle aanmelders ontvangen uiterlijk 15 december bericht of de genomineerde wel of geen jeugdlintje ontvangt.

Uitreiking

De feestelijke uitreiking staat eind januari 2024 gepland in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen.

Genomineerden ontvangen in januari 2024 meer informatie over locatie en programma.