Inhuurdesk West Betuwe

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken! Tijdelijke opdrachten voor tijdelijke krachten lopen via onze inhuurdesk bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. Ook de gemeenten Culemborg en Tiel maken van deze inhuurdesk gebruik.

Dynamisch Aankoop Systeem

We hebben voor tijdelijke opdrachten een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Dit systeem voldoet aan de Europese aanbestedingscriteria.

Ding mee naar de opdracht

 • Je registreert je op dit portaal .
 • Je verzoekt toelating tot één of meerdere categorieën.
 • Nadat je bent toegelaten, kun je meedingen.
 • Zijn er meer opdrachten interessant voor jou? Dien dan per opdracht een aanvraag in.
 • Bekijk de beoordelingscriteria.
 • Upload je cv en eventuele motivatiebrief.
 • Deze belanden in onze digitale kluis. De kluis wordt pas na het verstrijken van de indiendatum, geopend.

NB. Je wordt per e-mail notificatie op de hoogte gebracht van de nieuwste opdrachten.

Instructie DASexterne-link-icoon

Registreer in Portaalexterne-link-icoon

Voorwaarden

 • Je hebt een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden.
 • Je hebt een volledig ingevuld en ondertekend UEA formulier.
 • Je accepteert de (concept) Raamovereenkomst, onze algemene inkoopvoorwaarden en de selectieleidraad  DAS.
 • Eventueel: je hebt een NEN/SNA certificering (geldt voor sommige functies).
 • Leveranciers hebben een G-rekening overeenkomst.

Gunning

De beoordeling op de gunningscriteria bestaat uit twee fasen:

 • De schriftelijke beoordelingsfase (volgens de EMVI methode, conform de Aanbestedingswet 2012) en
 • Het gesprek.

Ben je onze nieuwe tijdelijke collega? Hoera! De gemaakte afspraken leggen we vast in een overeenkomst.

Ben je helaas niet uitgekozen? Je bent altijd welkom om op ander opdrachten in te schrijven. Je ontvangt van ons een reden voor de afwijzing.

Gebruikersinformatie