Individuele studietoeslag

  • De individuele studietoeslag is een bedrag van 300 euro per maand (tarief 1 april 2022┬átot april 2023).
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • U heeft geen eigen vermogen.
  • Het is vastgesteld dat u door uw beperking geen wettelijk minimumloon verdient.
  • U heeft een blijvende ziekte of gebrek, waardoor u niet in staat bent naast uw studie te werken.

U vraagt individuele studietoeslag aan bij Werkzaak Rivierenland. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 - 937 50 00. Of stuur een mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.