Hulp inburgering

De gemeente waar een statushouder gaat wonen, helpt die persoon met inburgeren. Het doel is dat statushouders zich thuis voelen in de nieuwe gemeente. Dit gebeurt door het leren van de Nederlandse taal. Door te leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en door mee te doen met activiteiten. Welzijn West Betuwe helpt de statushouders met inburgeren. Dit doet ze namens de gemeente West Betuwe.

Inburgeren

In het begin van het inburgeren gaat het om hulp bij praktische dingen. Bijvoorbeeld het aanmelden bij de huisarts of tandarts. Bij het aanmelden van de kinderen op school. En bij het inschrijven in het bevolkingsregister. Statushouders leren hun buren kennen en de plek waar ze gaan wonen. Ze krijgen ook informatie over hoe het leven in Nederland is. 

De statushouder maakt samen met de coach van Welzijn West Betuwe een plan voor zijn of haar inburgering. In dat plan staan de doelen en wat de statushouder gaat leren. Dat is in ieder geval de Nederlandse taal. Ook kan de statushouder verschillende trainingen en workshops volgen. ROC Rivor in Tiel geeft de lessen. Er is ook een plek waar lessen worden gegeven in Geldermalsen. De lessen zijn gratis voor de statushouder. De gemeente betaalt ervoor.

Gezinshereniging

Een statushouder die nog familie heeft in het land waar hij of zij vandaan komt, kan een aanvraag doen voor ‘gezinshereniging’. Dit kan binnen drie maanden nadat de statushouder een ‘verblijfsvergunning asiel’ heeft gekregen.

De aanvraag gaat via de organisatie Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De statushouder kan de aanvraag doen voor een echtgenoot, partner of (pleeg)kind. Als de statushouder zelf een jongere (AMV) is, kan deze de aanvraag doen voor de ouders.

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)

Bij de IND is er meer informatie over gezinshereniging. Welzijn West Betuwe kan  statushouders helpen bij het regelen van de gezinshereniging.  

Uitleg van verschillende woorden voor nieuwkomers:

 • AMV
  AMV staat voor alleenstaande minderjarige vreemdeling. Dat zijn kinderen (jonger dan 18 jaar) die zonder ouders of verzorgers naar Nederland zijn gekomen.
 • Asielzoeker
  Een vluchteling die zijn land heeft verlaten en in Nederland asiel aanvraagt.
 • Nieuwkomers
  Nieuwkomers zijn niet in Nederland geboren, maar hierheen gekomen om voor langere tijd te blijven. Nieuwkomers zijn bijvoorbeeld vluchtelingen, statushouders. Of mensen die naar Nederland zijn gekomen voor gezinshereniging, studie of werk.
 • Oekraïense ontheemden
  Vluchtelingen uit Oekraïne noemen we ontheemden. Voor nu gelden er speciale regels voor hen. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en mogen zonder asielprocedure langere tijd in Nederland blijven.
 • Statushouder of vergunninghouder
  Een statushouder is iemand die als asielzoeker naar Nederland is gekomen en toestemming heeft gekregen om te blijven. Zij krijgen dan een verblijfsvergunning. Wanneer iemand met zo’n vergunning vijf jaar in Nederland heeft gewoond, mag die persoon de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Deze persoon moet wel Nederlands kunnen spreken en de Nederlandse samenleving goed kennen.
 • Vluchteling
  Iemand die gevlucht is uit zijn of haar land, omdat er gevaar is. Bijvoorbeeld door vervolging of oorlog. Of iemand die vlucht voor een natuurramp.