Huisvesting arbeidsmigranten

Door structurele krapte op de arbeidsmarkt is de Nederlandse economie steeds meer afhankelijk van buitenlandse werknemers. Daarom is er een beleidsplan gemaakt 'Huisvesting arbeidsmigranten'.

De gemeenteraad stelde in mei 2021 het beleidsplan 'Huisvesting arbeidsmigranten' vast.

Op 8 maart 2022 bespreekt de raad aanvullende kaders huisvesting arbeidsmigranten

Er is op dit moment beperkt woonruimte beschikbaar voor deze werknemers. 
De gemeente wil initiatiefnemers faciliteren bij het realiseren van woonruimte voor arbeidsmigranten. Daarvoor zijn duidelijke kaders nodig want het moet gaan om kwalitatief goede en veilige huisvesting. Het Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten geeft de kaders en criteria waaraan plannen voor huisvesting getoetst kunnen worden. Daarnaast wordt breder gekeken naar registratie, toezicht en handhaving en naar het sociaal perspectief voor arbeidsmigranten.