Huisvesting arbeidsmigranten

In gemeente West Betuwe werken veel arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de fruitteelt, bij de veiling en distributiecentra. We vinden het belangrijk dat zij niet alleen onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken, maar dat er ook goede huisvesting is.

Beleidsplan en regels voor huisvesting arbeidsmigranten

Goede arbeidsomstandigheden en huisvesting zijn als eerste de verantwoordelijkheid van werkgevers en uitzendbureaus. Maar ook de gemeente heeft hierin een rol. Daarom heeft de gemeenteraad in 2021 het beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Op 8 maart 2022 besprak de raad aanvullende kaders huisvesting arbeidsmigranten.externe-link-icoon

Het beleidsplan geeft eisen waaraan we plannen voor huisvesting kunnen toetsen. Daarnaast staan er ook regels over registratie, toezicht en handhaving en het sociale perspectief voor arbeidsmigranten.

Eisen huisvesting en buitenruimte

Huisvesting

 • Er zijn maximaal 10 mogelijkheden voor huisvesting toegestaan. Dit zijn onder meer: agrarische bedrijfsbebouwing, chalets, units en stacaravans.  
  LET OP: Huisvesting in tourcaravans of tenten is niet toegestaan.
 • Per agrarisch bedrijf mogen maximaal 40 arbeiders gehuisvest worden.
  LET OP: worden er al 20 arbeiders gehuisvest, dan mogen er nog maar 20 arbeiders extra gehuisvest worden.
 • Bij short stay is een gebruiksoppervlak van minimaal 12 m² per arbeider vereist. Het gebruiksvloeroppervlak is een optelsom van alle kamers, dus ook de badkamer, het toilet enzovoort.
 • Bij short stay is een oppervlak voor een slaapkamer van minimaal 3,5 m² per arbeider vereist. Er mogen maximaal twee arbeiders op een slaapkamer slapen. Een slaapkamer moet dan wel minimaal 7 m² groot zijn.
 • De arbeiders moeten veilig kunnen wonen. Op een duidelijk zichtbare plaats moet een informatiekaart opgesteld in de taal van de bewoners worden opgehangen over het handelen bij nood met tenminste telefoonnummers van de eigen hulpverlener/beheerder en hulpdiensten (112) alsmede verkorte huis- en leefregels, een ontruimingsplan en de geldende noodprocedure.
 • Na afloop van de termijn moet de tijdelijke huisvestingsvoorziening door u verwijderd worden.

Buitenruimte

 • Per arbeider moet minimaal 4 m² buitenruimte beschikbaar zijn.
 • De huisvestingsvoorziening moet vrij toegankelijk zijn voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. Zo is het niet handig om het terrein af te sluiten met een hek voorzien van sloten en/of codes.
 • De parkeerplaatsen moeten binnen het agrarisch bouwblok gerealiseerd worden. Tot 30 arbeiders geldt een parkeernorm van 0,8 parkeerplaats per arbeider. Bij meer dan 30 arbeiders geldt een parkeernorm van 0,5 parkeerplaats per arbeider.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Robbert Kip via robbert.kip@westbetuwe.nl.