Hellouw werkt aan de toekomst van haar dorp

Hellouw kan aan de slag met haar toekomstplan. Inwoners hebben aangegeven een kloppend hart in het dorp te missen en willen een dorpsplein waar men elkaar kan ontmoeten.

Ook meer activiteiten voor jong en oud staan op het verlanglijstje en mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. De provincie ondersteunt Hellouw hierin met een subsidie van ruim € 100.000. Het betekent voor het dorp flink wat extra geld om plannen te maken die meteen ook kunnen worden uitgevoerd.

Dorpendeal

Het geld komt uit de dorpendeal van de provincie. Deze dorpendeal werd op dinsdag 14 maart ondertekend door de gedeputeerde van de provincie Gelderland, Peter van ’t Hoog en door wethouder Jacoline Hartman die haar collega Rutger van Stappershoef bij gelegenheid verving. Enkele betrokken inwoners die initiatieven hadden ingediend, tekenden ook mee. Gedeputeerde Van ’t Hoog: “Dorpendeal Hellouw begrijpt dat organisaties, bewoners en vrijwilligers van elkaar kunnen en willen leren. En dat komt leefbaarheid dus echt ten goede.” 

Stok achter de deur

Wethouder Van Stappershoef: “Als wethouder leefbaarheid ondersteun ik de dorpendeal van harte. Met deze dorpendeal maken we Hellouw nog leefbaarder en aantrekkelijker. En het is een stok achter de deur om de dromen van het dorp in daden om te zetten. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zullen samen met de gemeente nu ook echt aan de bak moeten. Voor een kern dus waar men elkaar kent en helpt. “

Leren van de Dorpendeal

De gemeente wil leren van de Dorpendeal en inzetten als kennis bij de uitwerking van haar kernagenda’s. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van kerngerichte beheerplannen en het kerngericht begroten. En wat daarvoor geregeld moet worden. Het zijn inzichten en concrete kennis die voor de andere kernen kunnen worden ingezet. Ook voor de andere 25 kernen blijft de gemeente zoeken naar subsidiegeld.

Ontmoeten

Van Stappershoef: “In een nadere uitwerking van een nieuw dorpsplein worden ook zaken meegenomen als een plein waar geen hitte eiland mag ontstaan, dus groen wordt belangrijk liefst met een aantrekkelijk aanbod voor diverse soorten insecten. Ook wordt zal in een plan worden aangegeven hoe het aanbod aan activiteiten voor en door zowel jongeren als ouderen eruit gaat zien.”

Sociaal sterk

En ditzelfde geldt voor hoe ervoor kan worden gezorgd dat men meer naar elkaar omziet en welke mogelijkheden er zijn om mensen op een fijne en leuke manier langer thuis kunnen wonen. Bij de inwoners van Hellouw overheerst het gevoel van trots: ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn’, aldus mevrouw Van Wijk. Inwoners Van der Voort en Bambacht zijn het eens: ‘De dorpendeal Hellouw gaat ons kleine dorp nog mooier en sociaal sterker maken!