Handtekening legaliseren

Door legalisatie bewijst u dat uw handtekening echt van u is. Dit regelt u bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.
Let op: de verklaring legaliseert alleen de handtekening. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van de papieren.

Belangrijk om te weten

  • Kom persoonlijk langs en neem het document mee waarop u uw handtekening gaat zetten
  • Een ambtenaar is erbij als u het document ondertekent
  • De ambtenaar verklaart schriftelijk dat de handtekening van u is
  • De ambtenaar ondertekent de verklaring namens de burgemeester

Meenemen

  • Legitimatiebewijs
  • Papieren waarop u de handtekening gaat zetten

Kosten

Het legaliseren van uw handtekening op een document kost € 16,60.