Glasvezel in Rivierenland

Regio Rivierenland gaat de samenwerking aan met Digitale Stad om een hoogwaardig glasvezelnetwerk aan te leggen in de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het project is succesvol verlopen, de gestelde minimale deelname door Digitale Stad is gehaald. De gemeenteraden zijn kort na de zomer aan zet om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk op te richten.

Belangrijk om te weten

Wij werken samen met Digitale Stad om snel internet te leveren aan alle inwoners van het buitengebied. Deze samenwerking is het resultaat van een intensief en nauwkeurig proces. De reden dat we met hen samenwerken is simpel: zij leggen het netwerk aan onder de voorwaarden die wij gesteld hebben voor een hoogwaardig en toekomstvast glasvezelnetwerk voor onze inwoners. De voorwaarden waaronder wij een netwerk gaan aanleggen zijn:

Vergelijk aanbod op hoofdlijnenDigitale StadGlasvezel buitenaf
100% dekkend in buitengebiedV?
Open netwerkVX
Zonder buitengebied toeslag bij afname abonnementVX
toekomstvastVV
voor 2020 gestartVV

Deze uitgangspunten kunnen worden gerealiseerd door als gemeente samen te werken met Digitale Stad. Digitale Stad is dan ook de partij waarmee uw gemeente wil samenwerken om de ambities te realiseren. Daarnaast maakt de samenwerking met Digitale Stad het mogelijk om naast de adressen in het buitengebied ook een groot aantal adressen in het kleine kernen en de uitlopers daarvan aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

Om dit mogelijk te maken is het echter wel noodzakelijk dat in de vraagbundeling minimaal 50%  van de benaderde inwoners deelneemt aan het glasvezelproject. Dit aantal is onlangs gehaald. 

50% aanmelding is gehaald!

De afgelopen weken hebben de inwoners van de kleine kernen en de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan het regionale glasvezelproject dat Regio Rivierenland samen met Digitale Stad heeft opgezet. Het project is succesvol verlopen, de gestelde minimale deelname door Digitale Stad is gehaald. De gemeenteraden zijn kort na de zomer aan zet om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk op te richten. 

Goed resultaat

Regio Rivierenland is de eerste overheidsorganisatie die een dergelijk project gestart is en op een goed resultaat afstevent. Niet eerder had de Europese Commissie een dergelijk verzoek gehad en gehonoreerd. Dat in eerste instantie de aanbesteding voor de aanleg, onderhoud en beheer van het netwerk niet lukte, hield Regio Rivierenland niet tegen. De handen waren vrij om samenwerking te zoeken met marktpartijen. Digitale Stad werd de partner die de regio steunde in het doel 100% te willen aanleggen. Deze samenwerking heeft resultaat gebracht.

Resultaten

Digitale Stad stelde als voorwaarde een aanmeldingspercentage van 50% van de inwoners in buitengebieden en kleine kernen tezamen vóór 12 juni. In de buitengebieden (doelgebied Regio Rivierenland) is het percentage gehaald, in de kleinere kernen waar matige internetverbinding is (doelgebied Digitale Stad) is het voldoende om het project te laten doorgaan. In dit zorgvuldige proces is het laatste woord aan de gemeenteraden binnen de regio, die steeds zijn meegenomen in het proces. Zij zullen een definitief besluit nemen over de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk.

Vervolg

De besluitvorming door de gemeenteraden zal na het zomerreces plaatsvinden. Bij positieve besluitvorming zal dit jaar met de aanleg van het glasvezelnetwerk worden gestart.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het regionale glasvezelproject? Kijk op www.digitale-stad.nl/rivierenlandexterne-link-icoon. Meer informatie kan ook gevonden worden op www.breedbandrivierenland.nlexterne-link-icoon.