Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen gemeenten.

Deze samenwerkingsverbanden voeren taken uit namens de gemeenten. Bijvoorbeeld het ophalen van afval of het innen van belastingen. De gemeente West Betuwe heeft voor diverse taken met andere gemeenten samenwerkingsverbanden opgericht.

Burgemeester en wethouders houden volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Dit register kan iedereen kosteloos inzien.