Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente heeft uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bepaalde instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Belangrijk om te weten

Na een aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  • Organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren
  • Organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis.

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen.

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding van persoonsgegevens kost u niets.