Gebiedsvisie Waardenburg

Wat een mooie mijlpaal voor het dorp Waardenburg. Ze hebben hun eigen gebiedsvisie. In de gebiedsvisie staat waar het dorp in 2035 wil zijn zodat Waardenburg een fijne plek blijft om te wonen, werken en te verblijven. Op 28 juni 2022 hebben betrokken inwoners de gebiedsvisie aangeboden aan de gemeenteraad.

Waardenburg heeft aan de hand van drie uitgangspunten het toekomstbeeld beschreven. Deze zijn:

  • Veilig en gezond verbonden, ook met de omgeving
  • Wonen en ontmoeten voor jong en oud
  • Verbonden met het buitengebied en een groene kern

Per uitgangspunt zijn er acties. Deze zijn de basis voor de kernagenda. Met de kernagenda worden de acties verder uitgewerkt en onderzocht wat nodig is om de acties te realiseren.

Betrokken bewoners stelden de gebiedsvisie op

Met een groep betrokken Waardenburgers - verenigd in de klankbordgroep – heeft de gemeente samen met bureau RUIMTEVOLK aan deze gebiedsvisie gewerkt. Er zijn bijeenkomsten geweest en er is een enquête gehouden in het dorp. Het uiteindelijke resultaat mag er wezen: een visie van én voor het dorp Waardenburg.

Benieuwd naar de gebiedsvisie? Bekijk dan de pdf. U kunt de PDF ook laten voorlezen zodra u deze opent.