Gebiedsontwikkeling Spijk

Golfbaan The Dutch in Spijk wil uitbreiden met een 9 holes baan ten zuiden van de Haarweg; de Zuidbaan. Bij de aanleg van een geluidswal en het beoogde golfterrein is een ernstige milieuverontreiniging geconstateerd door het verkeerd gebruik van staalslakken op het terrein.

Stand van zaken aanpak milieuschade

Het afgelopen jaar hebben The Dutch en de gemeente veel gesprekken gevoerd over effectieve, duurzame aanpak van de geconstateerde milieuschade. Daarnaast is gesproken over de toekomstige invulling en functie van het gebied. Met een nieuwe partner, het bedrijf ESG, hoopt The Dutch vaart te maken met de sanering en de gebiedsontwikkeling. De verwachting is dat de sanering begin 2025 kan worden afgerond.

Duurzame toekomst van het terrein

The Dutch en ESG werken samen met de gemeente aan een basis voor duurzame toekomst van het terrein. De gemeente houdt daarbij de lange termijn voor ogen: milieuschade moet worden opgelost en voorkomen en er blijven opties voor sport, recreatie, energieopwekking en energieopslag in het gebied. ESG en The Dutch gaan voortvarend aan de slag met een nieuwe aannemer om de sanering aan te pakken in combinatie met de gebiedsontwikkeling.

Zonnepark

Om de sanering te bekostigen, ligt er een voornemen om een tijdelijk zonnepark van circa 37 hectare te realiseren. De investering hiervoor wordt gedaan door ESG. Gezien de omvang van de investering heeft ESG de gemeente gevraagd om 5 miljoen te financieren. ESG wil dit bedrag in 7 jaar terugbetalen vanuit de opbrengsten van de zonneweide.

Rol gemeente

Het is in ieders belang om de voortgang van het saneren erin te houden op een manier die goed is voor het milieu. Dit geldt zowel voor de uitvoering als voor het monitoren van de vervuiling van bodem en grondwater. The Dutch, ESG en de gemeente werken daarom nauw samen. De gemeente behoudt hierbij echter wel haar onafhankelijkheid als bestuurlijk toezichthouder en handhaver op milieugebied.

Wie is wie

Lees meer over de rollen bij de ontwikkeling van de Zuidbaanexterne-link-icoon bij golfbaan The Dutch.

Informatiebijeenkomst 8 juni 2023

Op 8 juni organiseerde de gemeente een informatieavond voor direct omwonenden om hen bij te praten over de ontwikkelingen en de manier waarop de gemeente en partijen als het waterschap en de omgevingsdienst erop toezien dat de milieuschade wordt opgelost en verder voorkomen.

Vragen en antwoorden

Bekijk hier de vragen en antwoorden over sanering golfbaan Spijkexterne-link-icoon die tot oktober 2023 zijn gesteld. Staat uw vraag hier niet bij en sluiten antwoorden niet aan bij wat u zoekt? Stuur dan uw vraag naar saneringgolfbaanspijk@westbetuwe.nl.

Informatiebijeenkomst 26 oktober 2023

Op 26 oktober organiseerde ESG een informatieavond voor direct omwonenden om u bij te praten over alle ontwikkelingen rondom de Zuidbaan. Een terugblik leest u op 'ontwikkelingen Zuidbaanexterne-link-icoon'.