Food en agri

West Betuwe is met zijn vele fruittelers dé fruitgemeente van Nederland. Ook hebben we diverse andere agrariërs in onze gemeente. Hieronder staat diverse samenwerkingsverbanden die belangrijk zijn voor onze gemeente, fruittelers en agrariërs.

Fruitpact

Fruitpactexterne-link-icoon is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in het Rivierenland. De fruitteelt heeft veel aanverwante bedrijvigheid, onderwijs en toerisme aangetrokken. Een sector met een economisch van betekenis.

Greenport Gelderland

Greenport Gelderlandexterne-link-icoon is een netwerk organisatie en brengen tuinders, overheden, onderzoekers en bedrijfsleven bij elkaar. Onder het motto: Duurzaam verder! Het gezamenlijk doel is om innovatie, duurzame ontwikkeling en de groei van tuinbouwbedrijven in Gelderland stimuleren.

LTO-Noord

LTO Noordexterne-link-icoon is de toekomstgerichte ondernemersvereniging voor boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies. Ze verbinden de agrarische sector met burgers en consumenten en ze laten zien wat de agrarische sector voor de samenleving betekent. Ze zetten zich in via krachtige lobby en ontwikkelen programma’s en projecten die agrarische ondernemingen toekomstbestendig maken. De kennis die dit oplevert delen ze weer met boeren en tuinders.