Factuurvoorwaarden gemeente West Betuwe

Om uw factuur correct en binnen de wettelijke betaaltermijn af te handelen, gelden onderstaande wettelijke factuureisen en factuurvoorwaarden. Het vermelden van het juiste routenummer op de factuur is essentieel.

Dit nummer kunt u opvragen bij uw opdrachtgever. De factuur ontvangen wij bij voorkeur digitaal in een PDF-bestand (facturen@westbetuwe.nl) of door gebruik te maken van E-facturatie (zie pag. 2). Voorlopig kan de factuur ook nog per post worden verstuurd.

Betaling factuur

Als de factuur aan de voorwaarden voldoet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur.

Factuur retour

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) kan uw factuur niet verwerken wanneer de factuur niet voldoet aan onderstaande wettelijke factuureisen en de factuurvoorwaarden van BWB. Of als de factuur betrekking heeft op meerdere overeenkomsten met BWB. U herstelt de factuur en stuurt deze opnieuw in.

Wettelijke Factuureisen & Factuurvoorwaarden BWB

 1. Gegevens van de organisatie: Volledige naam en adres, E-mailadres, IBAN (International Bank Account Number), KvK-nummer en BTW-identificatienummer
 2. Gegevens Gemeente West Betuwe: Gemeente West Betuwe, T.a.v. crediteurenadministratie, Postbus 112, 4190 CC GELDERMALSEN
 3. Contactpersoon + Afdeling Gemeente West Betuwe
 4. Factuurdatum
 5. Factuurnummer
 6. Vermelden van de volgende kenmerken: Routenummer (dit nummer kunt u opvragen bij uw opdrachtgever), Grootboek (FCL) / Kostensoort (ECL), en Verplichtingennummer (bijvoorbeeld VPNBWB13245) indien van toepassing
 7. Omschrijving van geleverde dienst / product: Aantal uren geleverde dienst / Aantallen van product, Omschrijving geleverde dienst / Omschrijving geleverde product / Contractnummer, Bewijs van prestatielevering conform afspraak (bijv. pakbon / urenbrief / materiaalstaaf)
 8. Leverdatum of datum vooruitbetaling
 9. Te betalen bedrag: Bedrag ex. BTW, BTW tarief (vrijgesteld / 9% / 21%), Apart vermelden van verrekenbare en niet-verrekenbare BTW draagt bij aan een tijdige betaling, BTW bedrag
 10. Betalingstermijn

E-Facturatie Gemeente West Betuwe

BWB biedt u de mogelijkheid aan om een E‐factuur te sturen. Meer informatie vindt u op de website van BWB. Heeft u een vraag over E‐facturering bij BWB? Neem dan contact met ons op via crediteuren@bvowb.nl.

Voor het verzenden van een e‐factuur heeft u de volgende gegevens van ons nodig:

 • Gemeente West Betuwe
 • OIN (organisatie identificatienummer) 00000001825778803000
 • KvK 73549207

Creditfactuur

In geval van een creditfactuur vermeldt u het factuurnummer en het routenummer van de corresponderende factuur.

Nog vragen of meer informatie nodig

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Crediteurenadministratie per e-mail via crediteuren@bvowb.nl of telefonisch via 0344-637106. De financiële administratie van de gemeente West Betuwe wordt verzorgd door Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB).

BWB is de bedrijfsvoeringsorganisatie voor en namens de gemeenten Culemborg, West Betuwe en Tiel.