Factuurvoorwaarden gemeente West Betuwe

Om uw factuur correct en binnen de wettelijke betaaltermijn af te handelen, gelden onderstaande wettelijke factuureisen en factuurvoorwaarden. Het vermelden van het juiste routenummer op de factuur is essentieel.

Sneller betaald worden

Heeft u als leverancier goederen of diensten aan ons geleverd? Hier leest u hoe wij uw factuur soepel en vlot kunnen afhandelen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunnen we niet betalen en krijgt u het verzoek een nieuwe factuur te sturen. Pas de factuur aan en stuur deze opnieuw in. Vooral het vermelden van een routenummer óf verplichtingennummer is essentieel. Als uw factuur aan de voorwaarden voldoet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur.

Neem op uw factuur onze gegevens over

 • Gemeente West Betuwe
 • t.a.v. crediteurenadministratie
 • Postbus 112
 • 4190 CC Geldermalsen

Wettelijke Factuureisen & Factuurvoorwaarden die wij hanteren

Gegevens van uw organisatie: Volledige naam en adres, E-mailadres, IBAN, KvK-nummer en Btw-identificatienummer

 • Contactpersoon + Afdeling Gemeente West Betuwe
 • Factuurdatum
 • Factuurnummer
 • Vermeldt één van de volgende kenmerken (deze ontvangt u van uw opdrachtgever): Routenummer, of Verplichtingennummer (wanneer deze expliciet is meegegeven)
 • Omschrijving van geleverde dienst / product
 • Bewijs van prestatielevering (bijv. pakbon/ urenbrief/ materiaalstaat)
 • Te betalen bedrag: Bedrag ex. BTW
 • BTW tarief (vrijgesteld / 9% / 21%)
 • BTW bedrag
 • Het apart vermelden van verrekenbare en niet-verrekenbare BTW draagt bij aan een tijdige betaling
 • Betalingstermijn

Factuur verzenden?

Verstuur uw factuur naar facturen@westbetuwe.nl. De factuur ontvangen wij bij voorkeur in één Pdf-bestand met daarbij ingevoegd ook de opdrachtbrief.

Nog vragen of meer informatie nodig?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Crediteurenadministratie per e-mail via crediteuren@bvowb.nl of telefonisch via 0344 - 63 71 06. De financiële administratie van de gemeente West Betuwe wordt verzorgd door Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB).

E-facturatie gemeente West Betuwe

BWB biedt u de mogelijkheid aan om een E-factuur te sturen. Meer informatie vindt u op onze website, www.bvowb.nl/facturenexterne-link-icoon. Heeft u een vraag over E-facturatie bij BWB? Mail uw vraag dan naar crediteuren@bvowb.nl.

Voor een e-factuur heeft u de volgende gegevens van ons nodig:

Gemeente West Betuwe

 • OIN (organisatie identificatienummer): Gemeente West Betuwe 00000001825778803000
 • KvK: 73549207

Creditfactuur

Bij een creditfactuur vermeldt u het factuurnummer en het routenummer van de corresponderende factuur.