Erkennen van kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

Belangrijk om te weten

Vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
 • De moeder is aanwezig in verband met toestemming
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder
 • Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Dit geldt vanaf 1 januari 2023. Er zijn uitzonderingen. Die leest u op de website van de rijksoverheidexterne-link-icoon.

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, moet de moeder hiervoor toestemming geven
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een verklaring overleggen van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven

Erkenning soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind is gestorven
 • Het kind heeft al 2 ouders
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen

Aanvraag

Voor de erkenning van een kind moet u beide langskomen. 
Neem het volgende mee:

 • Geldig legitimatiebewijs van u beiden
 • Bij een tweede of volgend kind met dezelfde vader hoeft de moeder niet mee te komen. De moeder moet dan schriftelijk toestemming met ondertekening geven voor de erkenning én het gezamenlijk gezag.  De vader moet de schriftelijke toestemming en de originele legitimatiebewijzen van beiden meenemen.

Woont u in het buitenland of heeft u in het buitenland gewoond? Neem dan ook een 'verklaring van ongehuwd zijn' mee. Als het nodig is met legalisatie- of Apostillestempel(s).

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het erkennen van uw kind.

U kunt een kind ook erkennen bij de notaris. Een notaris brengt wel kosten in rekening voor een akte van erkenning.