Erkennen van kind

Vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
 • De moeder is aanwezig in verband met toestemming
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder
 • Bij erkenning van de ongeboren vrucht krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Dit vraagt u daarna aan bij de rechter.

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, moet de moeder hiervoor toestemming geven
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een verklaring overleggen van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven

Erkenning soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind is gestorven
 • Het kind heeft al 2 ouders
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Schriftelijke toestemming van de moeder met ondertekening
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder

Woont u in het buitenland of heeft u in het buitenland gewoond? Neem dan ook een 'verklaring van ongehuwd zijn' mee. Als het nodig is met legalisatie- of Apostillestempel(s).

Er zijn geen kosten verbonden aan het erkennen van uw kind.

U kunt een kind ook erkennen bij de notaris. Een notaris brengt wel kosten in rekening voor een akte van erkenning.