Eigen bijdrage Wmo

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u meestal een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening.

Waarvoor betaal ik wel een eigen bijdrage?

U betaalt een maximale eigen bijdrage, ook wel abonnementstarief genoemd, van € 20,60 per maand voor:

 • Huishoudelijke hulp
 • Vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel
 • Woonvoorzieningen, zoals een traplift
 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Deze eigen bijdrage is nooit hoger dan de werkelijke kosten van de ondersteuning die u krijgt. 

Wanneer betaal ik geen eigen bijdrage?

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor:

 • Rolstoelen
 • Voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar, behalve als het woningaanpassingen betreft
 • Voorzieningen waar geen beschikking voor nodig is
 • Het collectief vervoer (Versisexterne-link-icoon). Bij u wordt een ritprijs in rekening gebracht die gelijk staat aan het tarief openbaar vervoer. De ritprijs (tarief 2024) bestaat uit:
  • Opstaptarief € 1,84
  • Kilometertarief 0,215 euro per kilometer voor de eerste 25 kilometer en naar  bestemmingen zoals een ziekenhuis of verpleeghuis uit de lijst hieronder. 
  • Met Versis is het kilometertarief na 25 kilometer en tot 30 kilometer € 2,56 (puntbestemmingen uitgezonderd).  
  Boven de 30 kilometer kunnen inwoners met een mobiliteitsbeperking gebruik maken van Valysexterne-link-icoon

U betaalt geen eigen bijdrage als u: 

 • U verpleging of verzorging thuis ontvangt via uw zorgverzekeraar
 • Uw inkomen minder is dan 120% van de landelijke bijstandsnorm
 • U of uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt

Puntbestemmingen gemeente West Betuwe

Een puntbestemming is een locatie waar Wmo-reizigers naartoe kunnen reizen tegen het lagere Wmo-tarief, ook al ligt het verder weg dan 25 km.

Locaties gemeente West Betuwe:

 • Verpleeghuis Beatrix Leerdam
 • Verpleeghuis Lingesteyn Leerdam
 • Ziekenhuis Beatrix-Lingepolikliniek Leerdam
 • Medisch Centrum de Fonteijn Culemborg
 • Ziekenhuis Beatrix Gorinchem
 • Ziekenhuis St. Antonius Nieuwegein
 • Ziekenhuis St. Antonius Utrecht
 • UMC Utrecht
 • Ziekenhuis Jeroen Bosch ‘s-Hertogenbosch
 • Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Waarom krijg ik meerdere facturen van het CAK in één maand?

Het kan zijn dat u meerdere facturenexterne-link-icoon van het CAK in één maand ontvangt. U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Wilt u de facturen in delen betalen? Als u de facturen ontvangt, kunt u contact opnemen met het CAK en een betalingsregeling aanvragen. 

Over het CAK

Meer informatie staat op de website van het CAK. Heeft u vragen over de eigen bijdrage, bel dan op werkdagen tussen 8.00 – 18.00 uur met het CAK via telefoonnummer 0800 - 19 25 (gratis).