Drugspanden en drugsafval

Drugs en drugspanden

De gemeente West Betuwe sluit panden waarin drugs worden gemaakt, of waar vanuit drugs worden verhandeld of verspreid. De burgemeester mag drugspanden laten sluiten volgens de Opiumwetexterne-link-icoon

Sluiting van een drugspand

Tijdens een sluiting kan een pand niet worden bewoond of gebruikt. Het pand wordt verzegeld, het verbreken van het zegel is strafbaar. De duur van de sluiting kan variëren tussen 3, 6 en 12 maanden. Dit hangt af van de situatie en het soort drugs. We hangen een poster op het raam van het drugspand, zodat de buurt weet dat het pand wordt aangepakt. Een tijdelijke sluiting stopt de drugshandel vanuit een pand. De aanloop houdt op en het pand verdwijnt uit het drugscircuit. De buurt wordt weer rustig en veilig. Zo beschermt de gemeente West Betuwe de buurt.

Hoe u een drugspand herkent

Algemene kenmerken

 • Toeloop van verdachte personen op ongebruikelijke tijdstippen. Bijvoorbeeld laat in de avond of diep in de nacht.
 • Regelmatig aan- en afrijden van bestelbusjes of andere voertuigen.
 • Camerabeveiliging in en rondom het pand.
 • Afgeplakte ramen of dichte gordijnen.

Een wietplantage

 • Een wietgeur (een zoete, weeïge geur).
 • Geluid van afzuiginstallaties (een ronkend of zoemend geluid).
 • Fel kunstlicht dat altijd brandt.
 • Warmteafgifte en condens op de ramen.
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak.

Een synthetisch drugslab

 • Een zoete, chemische geur. Deze wordt vaak omschreven als een anijsgeur.
 • Geluid van afzuiginstallaties (een ronkend of zoemend geluid).
 • Blauwe vaten of jerrycans in en rondom het pand.
 • Gesleep met verdachte materialen zoals glaswerk, centrifuges of gasflessen.
 • Witte rook uit de luchtafvoer.

Drugsoverlast melden bij de gemeente

De gemeente West Betuwe is blij met uw hulp. Ziet u mensen handelen in drugs of denkt u een drugspand te hebben herkend? Meld het. Zo krijgen we een beter beeld van de overlast en kunnen we daadkrachtiger optreden.

U kunt op de volgende manieren (anoniem) een melding maken bij de gemeente:

Melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem 

U kunt ook een melding maken bij de politie via 0900-8844 (geen spoed).  

Liever anoniem melden? Bel gratis 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nlexterne-link-icoon

Tips

Probeer de volgende punten te beschrijven als u een melding maakt.

 • Wie: Beschrijf de persoon die overlast veroorzaakt. Denk aan opvallende uiterlijke kenmerken. Zijn er auto’s of scooters bij betrokken? Wat zijn de kentekens?
 • Wat: Wat veroorzaakt de overlast?
 • Waar: Adressen, namen van winkels of cafés of andere kenmerken in de omgeving.
 • Wanneer: Datum en tijdstip. Gebeurt het vaker op dezelfde tijden? Zit er een patroon in?
 • Hoe: Is er een patroon te herkennen in de manier van handelen?

Drugsafval

In onze regio wordt regelmatig afval van synthetische drugs gevonden, bijvoorbeeld van ghb, speed en xtc. Dit chemisch afval is afkomstig van illegale drugslaboratoria. Het drugsafval kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of stalen vaten, jerrycans en soms ook gasflessen.

Gevaarlijk

Deze drugsdumpingen zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Voorbijgangers of omwonenden kunnen bij inademing problemen met ademhalen krijgen. Ook worden soms gasdrukhouders aangetroffen die voor ontploffingsgevaar kunnen zorgen. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een chemische reactie vormen.

Slecht voor milieu

Door de manier waarop het drugsafval gedumpt wordt, lekken de chemische stoffen vaak weg. Dit is zeer slecht voor het milieu. De chemische stoffen kunnen in de bodem terechtkomen, waardoor het grondwater vervuild kan raken.  

Als u drugsafval vindt

 • Raak niets aan
 • Schop of duw niet tegen verpakkingen
 • Neem afstand (minimaal 25 meter) met de wind in de rug
 • Niet roken in buurt van de dumping
 • Houd bij brand minimaal 100 meter afstand met wind in de rug
 • Alarmeer direct politie via 112, of de brandweer als het afval brandt, en volg hun instructies op

Als u een illegale dumping ziet

Bel de meldkamer van de politie (spoed dus bel 112) als u getuige bent van een illegale dumping. Zorg dat uw veiligheid altijd voorop staat. Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoermiddelen en personen. U kunt deze melding ook anoniem doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, tel. 0800 - 7000.

Als u eigenaar van de grond bent

Als u zelf de eigenaar bent van de grond waar het drugsafval ligt, doe dan officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, dan moet deze de schade terugbetalen.