Detailhandel en horeca

Het geharmoniseerde en geactualiseerde detailhandelsbeleid is gericht op het behoud van winkelaanbod in kleine kernen, het behoud van gevarieerd winkelaanbod door bundeling van publieksfuncties en bezoekers en gaat leegstand tegen door perspectief op (andere) invulling. De acties in het detailhandelsbeleid leggen de nadruk op gebundelde deconcentratie van het winkelaanbod. Uitzonderingen hierop zijn de verkoop van volumineuze artikelen en beperkte ondergeschikte verkoop bij boerderijen.

Visie winkelstructuur

1. Vanuit de hoofdambitie van ‘gebundelde deconcentratie’ van het dagelijks winkelaanbod
wordt de volgende winkelstructuur nagestreefd:

  • Hoofdcentrum Geldermalsen, met een zo divers mogelijk winkelaanbod.
  • Dorpscentrum Beesd met een volwaardig boodschappenaanbod aan het Dorpsplein, aangevuld met lokale speciaalzaken, diensten en horeca aan de Voorstraat.
  • Grote Dorpssteunpunten Waardenburg, Haaften en Meeteren, met een volwaardige supermarktvoorziening en (Meteren uitgezonderd) enkele direct omliggende publieksfuncties.
  • Kleine Dorpssteunpunten Vuren Heukelum, Asperen, Deil en Herwijnen, met behoud van een kleine supermarkt.

2. In principe zijn nieuwe detailhandelsontwikkelingen buiten deze gebieden niet gewenst, met uitzondering van:
a. Verkoop van volumineuze artikelen op specifieke locaties
b. Ondergeschikte verkoop op boerderijen

3. Dynamische behandeling van standplaatsen.

Winkeltijden

De winkeltijdenwet bepaalt de openingstijden van winkels. Een gemeente mag hier met een winkelverordening van afwijken. Dit betekent dat winkels in de gemeente West Betuwe open mogen op:

  • Maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur.
  • Op zondag van 12.00-18.00 uur; mits de zondag geen feestdag is (eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag).
  • Op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag van 12.00-18.00 uur.
  • Op Goede Vrijdag, 24 december en 4 mei tot 19.00 uur; mits 24 december of 4 mei niet op zondag valt.
  • Op Koningsdag (27 april) en 5 mei van maandag tot en met zaterdag van 6.00-22.00 uur; op zondag van 12.00-18.00 uur.

Horeca en terrassen

Als er sprake is van een nieuwe horecaonderneming of een nieuw of te wijzigen terras bij een bestaand horeca inrichting dient de horecaondernemer een vergunning aan te vragen voor het terras tenzij kan worden volstaan met een melding.