Cultuurprijs West Betuwe

Cultuur en kunst is van iedereen. Of het nu gaat om historie, muziek, dans, theater, evenementen of beeldende kunst, cultuur en kunst verbindt inwoners en brengt de samenleving bij elkaar. En daarom verdienen cultuurmakers een prijs. Op 13 december reiken wij de Cultuurprijs West Betuwe 2023 uit. De aanmeldingen zijn hiervoor gesloten.

Wat is cultuur en kunst in West Betuwe?

Cultuur en kunst in West Betuwe gaat om ontmoeting. In West Betuwe staat Cultuur en kunst niet op zichzelf. Het gaat naast de culturele prestatie, om de verbinding tussen inwoners en de kernen. Zo ontstaan er samenwerkingen waardoor inwoners elkaar ontmoeten. Voor de cultuurprijs zoeken wij culturele partijen, verenigingen of andere clubs met vernieuwende ideeën die inwoners op de been brengen met hun evenement, traditie of ambacht. We kijken niet naar groot of klein en naar bestaand of nieuw. Uw initiatief vermaakt, verblijdt en verbindt!

Spelregels

Versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen zijn de vier uitgangspunten waarop we alle cultuur- en kunstinitiatieven beoordelen. Een initiatief hoeft niet aan alle uitgangspunten te voldoen. De kans op het winnen van de Cultuurprijs West Betuwe wordt groter als uw initiatief voldoet aan meer uitgangspunten. Meer over de uitgangspunten leest u bij de beoordelingscriteria onder aan deze pagina.

Aanmelden

Iedereen uit de gemeente West Betuwe mag een cultureel initiatief aanmelden voor de Cultuurprijs West Betuwe. Bij een initiatief kan het gaan om een activiteit, organisatie of project. Eerdere winnaars van de cultuurprijs komen niet meer in aanmerking voor de Cultuurprijs.

Voorwaarden aanmelden

 • Het initiatief bestaat uit een persoon, projectgroep, vereniging of stichting;
 • De uitvoering of voordracht heeft plaats gevonden in West Betuwe 2022 of in 2023;
 • Een initiatief kan in het verleden ook aangemeld zijn;
 • Een aanmelding die in het verleden de Cultuurprijs heeft gewonnen wordt niet opgenomen in de selectie.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is in december 2023. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Jury

De juryleden zijn:

 • Annelotte Verhaagen
 • Frans Burgers (sKCWB)
 • Louise van Beuzekom
 • Gabri Wijnakker - secretaris

Beoordelingscriteria

Voor aanmeldingen voor de Cultuurprijs West Betuwe gelden beoordelingscriteria. We kijken of de initiatieven versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen. We leggen u uit wat de vier uitgangspunten betekenen.

De vier uitgangspunten

Versterken

Uw initiatief:

 • Is een laagdrempelig cultuur- en kunstaanbod; 
 • Versterkt het saamhorigheidsgevoel en gedeeld identiteitsgevoel in een kern; 
 • Zet zich in voor behoud van tradities en versterkt de cultuur van een kern; 
 • Bevordert ontmoeting tussen inwoners en kernen;
 • Is (grotendeels) opgezet door vrijwilligers
 • Zoekt actief samenwerking met andere disciplines.

Verbreden

Uw initiatief:

 • Spreekt een (nieuw) breed publiek aan en is toegankelijk voor iedereen;
 • Is laagdrempelig zodat iedereen ervan kan genieten;
 • Heeft aandacht voor de doelgroep ’jongeren’;
 • Is toegerust op ontmoetingen en verbindt mensen.

Verbinden

Uw initiatief: 

 • Werkt samen met andere verenigingen, projecten, stichtingen;
 • Zoekt actief samenwerking in de kernen met de inwoners;
 • Verbindt (semi)professionele kunstenaars/organisaties met de amateurkunst of volkscultuur;
 • Verbindt meerdere generaties.
 • Verbindt (bij voorkeur) meerdere kernen

Vernieuwen

Uw initiatief:

 • Is vooruitstrevend en veelbelovend;
 • Maakt gebruik van vernieuwende cultuur- en kunstvormen, zoals digitale technieken;
 • Springt in op de veranderende behoeftes van inwoners en uitingsvormen.

Verdere beoordelingscriteria

Uw initiatief is niet gericht op het maken van winst en behoort tot de volgende disciplines: 

 • Muziek 
 • Toneel/drama
 • Cultureel erfgoed
 • Letteren 
 • Beeldende kunst
 • Herdenken en vieren (volksfeesten)
 • Audiovisuele kunst en cultuur
 • Cultuureducatie

Structureel of eenmalig initiatief

 • Uw initiatief heeft binnen de gemeente West Betuwe plaatsgevonden. Het heeft een structureel karakter of men is bezig om het een structureel karakter te laten krijgen.
 • Een eenmalig initiatief heeft plaats gevonden in 2022 of 2023 en is afgerond op het moment van aanmelden.