Cultureel erfgoed

De gemeente West Betuwe is rijk aan cultureel erfgoed

De gemeente West Betuwe is rijk aan cultureel erfgoed. Het cultuurlandschap, het gebouwde erfgoed en de archeologische resten hebben bijzondere kwaliteiten die sterk verbonden zijn met de landbouw en de strijd met en tegen het water. Een groot deel van de gemeente is dan ook aangemerkt als Nationaal Landschap Rivierengebied en Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook kent de gemeente tientallen archeologische monumenten.