Containers voor luiers en incontinentiemateriaal

In de gemeente West Betuwe zijn speciale containers voor wegwerpluiers en incontinentiemateriaal. Inwoners kunnen particulier luierafval weggooien in die containers.

Avri en de gemeenten in regio Rivierenland willen de hoeveelheid restafval verminderen. Diverse gemeenten starten met het apart inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers. West Betuwe is hiermee gestart op 1 januari 2022. 

Voor wie zijn deze containers?

De inzamelcontainers zijn voor incontinentiemateriaal en luiers. De containers zijn alleen te openen door inwoners. Ze openen de container met de afvalpas van Avri. Commerciële partijen hebben geen toegang tot de containers. Denk daarbij aan kinderdagverblijven en zorginstellingen. 

Heeft u vragen over de speciale containers voor wegwerpluiers en incontinentiemateriaal? Of heeft u geen afvalpas en wilt u die aanvragen? Meer informatie leest u op www.avri.nl/inco