Commissie Bezwaarschriften West Betuwe

De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Een secretaris ondersteunt de commissie. 

Samenstelling commissie Bezwaarschiften

Commissieleden vanaf 1 januari 2023

  • De heer mr. S. (Sailinder) Gangabisoensingh, voorzitter 
  • De heer mr. C.W.M. (Caspar) Berendsen, voorzitter                                     
  • De heer C. (Christian) de Jongh            
  • Mevrouw mr. K. (Kelly) van der Veen
  • Mevrouw mr. R.A.M. (Romy) Mutsaers – Öztürk 
  • De heer mr. D.J. (Hans) Westhoven

Werkwijze

Om een goed advies uit te kunnen brengen aan het college/de burgemeester bestudeert de commissie het bezwarendossier. Daarnaast ontvangen bezwaarmakers een uitnodiging om hun bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De zittingen van de commissie zijn altijd op dinsdagavond in het gemeentehuis. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen zich dan melden bij de balie van het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen.

Toelichting vanuit college of burgemeester

De bezwaren zijn tegen een genomen besluit van het college/de burgemeester. Iemand die het betreffende bestuursorgaan vertegenwoordigt licht het besluit in de zitting toe.
Wat daarna gebeurt, hangt van de omstandigheden van de zaak af. De commissie en de secretaris kunnen vragen stellen. Het is ook mogelijk dat bezwaarmaker of de vertegenwoordiger van het college/de burgemeester een tweede keer het woord krijgt. 
Van de gesprekken maken we geluidsopnames. 

Afhandeling

Over het uit te brengen advies overlegt de commissie achter gesloten deuren. Het kan zijn dat de commissie meer informatie nodig heeft. In dat geval sluit zij de zaak nog niet af. 

Heeft de commissie een advies aan het college of de burgemeester gegeven. Dan volgt daarna een besluit op het bezwaarschrift. 

Vragen

Heeft u vragen over bezwaarschriften? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaren. U bereikt ze via e-mail bezwaren@westbetuwe.nl of via het algemene telefoonnummer 0345 – 72 88 00.