Carbid schieten

Het afschieten van carbid is toegestaan in de gemeente West Betuwe. U heeft daar wel een vergunning voor nodig. Wilt u een vergunning aanvragen om carbid te schieten? Vraag dan minstens 8 weken van te voren een vergunning aan.

Een aantal regels die gelden bij het carbid schieten:

 • Carbid schieten is alleen toegestaan met een vergunning.
 • Alleen voor groepen, verenigingen en stichtingen.
 • Alleen op 31 december van 10.00 tot 20.00 uur.
 • Maximaal 4 uur per locatie.
 • Geen busdeksels of soortgelijke projectielen.
 • Voldoende afstand van de weg en woningen.
 • Voldoende afstand publiek.

U vindt de exacte regels voor carbid schieten in de algemene plaatselijke verordening onder artikel 2.73a. 

Aanvullend op deze regels geldt ook voor 2022 als extra voorwaarde het naleven van geldende coronaregels. 

Wilt u een vergunning aanvragen om carbid te schieten? Vraag dan minstens 8 weken van te voren een vergunning aan. Dat kan door een mail te sturen naar gemeente@westbetuwe.nl.

Bij de aanvraag geeft u door:

 • Naam, adres en woonplaats aanvrager.
 • Naam, adres en vestigingsplaats van de vereniging of stichting.
 • Datum, starttijd en eindtijd.
 • Aantal melkbussen.
 • Aantal personen die carbid afschieten.
 • Locatie waar bussen staan.
 • Locatie waar toeschouwers staan.
 • Ingevuld draaiboek Carbid schieten West Betuwe.
 • Een plattegrond van het terrein. Zoals beschreven in het draaiboek Carbid schieten West Betuwe. Op de plattegrond moet een noordpijl staan, de locatie van de carbidbussen en de locatie waar het publiek staat (plattegrond bij voorkeur schaal 1:100).

Vragen?

Bel dan met Team vergunningen van de gemeente West Betuwe via 0345 - 72 88 00, of stuur een mail naar gemeente@westbetuwe.nl. Zij helpen u graag verder.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag bedraagt € 89,55 (tarief 2022).

Het kan zijn dat u onder de vrijstelling van leges valt. U vindt de tekst van de vrijstelling in de legesverordening.