Carbid schieten

Wilt u carbidschieten met de jaarwisseling? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Vraag minstens 8 weken van te voren een vergunning aan.

Wat moet u weten

Een aantal regels die gelden bij het carbidschieten

 • Carbidschieten is alleen toegestaan met een vergunning.

 • Carbidschieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom.
 • Alleen groepen, verenigingen en stichtingen kunnen een vergunning aanvragen. Aan individuele personen verlenen we geen vergunning.
 • Carbidschieten mag alleen op 31 december van 10.00 tot 20.00 uur.
 • Carbidschieten mag maximaal 4 uur per locatie.
 • Er worden ballen gebruikt om weg te schieten.

Houd voldoende afstand bij het carbidschieten

 • Minimaal 10 meter van toeschouwers.

 • Minimaal 75 meter vrije ruimte in de richting van het schieten.

 • Minimaal 75 meter vanaf openbare paden en wegen.

 • Minimaal 100 meter van woningen.

 • Minimaal 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en gebedshuizen.

 • Minimaal 300 meter van voorzieningen voor het houden van dieren.

 • Minimaal 500 meter van natuurbeschermingsgebieden.

U vindt alle regels voor carbid schieten in de algemene plaatselijke verordening onder artikel 2.73a.

Informatie en documenten die u moet meesturen

 • Naam, adres en woonplaats aanvrager.
 • Naam, adres en vestigingsplaats van de vereniging of stichting.
 • Datum, starttijd en eindtijd.
 • Aantal melkbussen.
 • Aantal personen die carbid afschieten.
 • Locatie waar bussen staan.
 • Locatie waar toeschouwers staan.
 • Ingevuld draaiboek Carbid schieten West Betuwe.
 • Een plattegrond van het terrein. Zoals beschreven in het draaiboek Carbid schieten West Betuwe. Op de plattegrond moet een noordpijl, de locatie van de carbidbussen en de locatie vanhet publiek staan. De plattegrond is bij voorkeur schaal 1:100.

Vergunning carbidschieten

Heeft u alle benodigde informatie en documenten? Vraag dan de exploitatievergunning aan. Dit doet u door minimaal 8 weken van te voren. De vergunning aanvragen kan per e-mail of per post.

Vergunning aanvragen per e-mail

Stuur een e-mail te met alle benodigde informatie en documenten naar gemeente@westbetuwe.nl.

Vergunning aanvragen per post

Stuur de benodigde informatie en documenten naar

Gemeente West Betuwe
T.a.v. team vergunningen
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

Verloop van de aanvraag

Heeft u de aanvraag met alle informatie en documenten ingediend? Dan neemt de vergunningverlener uw aanvraag in behandeling. We verzamelen informatie en advies. We beoordelen of er geen weigeringsgronden zijn in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Deze informatie nemen we mee bij de beslissing op uw aanvraag.

Hoe lang duurt het?

De aanvraagprocedure voor een vergunning carbid schieten duurt 8 weken. Deze termijn kan worden verlengd met nogmaals 8 weken.

Heeft u vragen?

We helpen u graag. Neem contact op met team vergunningen Apv. De medewerkers van team vergunningen Apv kunnen u verder informeren. Mail naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.

Kosten

In behandeling nemen van een vergunningsaanvraag.

Carbid schieten, tarief 2023€ 97,30

Het kan zijn dat u onder de vrijstelling van leges valt. U vindt de tekst van de vrijstelling in de legesverordeningexterne-link-icoon.