Buurtpreventie

Een leefbare en veilige buurt. Daar kunnen bewoners ook zelf aan meewerken. Door een sociaal project als buurtpreventie bijvoorbeeld. Waarbij bewoners samen met de politie zorgen voor een alerte en open gemeenschap.

Doel

Het doel van buurtpreventie is het bewaken en bevorderen van de veiligheid in de wijk. Veiligheid wordt een onderwerp van gesprek tussen bewoners. Mensen spreken elkaar aan. Samen met de politie en de gemeente en andere partners werkt u aan kortere lijnen met instanties, meer betrokkenheid van de buurt, en bestrijding van criminaliteit. Buurtpreventie wordt opgezet op eigen initiatief van de buurt. Er moeten voldoende bewoners willen meewerken.

Uw rol

Een buurtpreventie vereniging betekent niet dat u taken van de politie overneemt. Integendeel. De politie is juist dichter betrokken bij uw buurt. De wijkagenten weten wat er in de buurt speelt, en kunnen voorlichting geven. Door een goed contact doet de politie kennis op die nuttig kan zijn bij het voorkomen van criminaliteit. Van u als bewoner en deskundige in uw buurt wordt gevraagd verdachte situaties op te merken en door te geven aan de politie.

Vragen?

Hebt u vragen? Mail deze naar Team Openbare Orde en Veiligheid via veiligheid@westbetuwe.nl.