Bodycambeelden boa's

Vanaf begin 2021 dragen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente West Betuwe een bodycam. Deze dragen bij aan de veiligheid van de boa’s, de betrokkenen en omstanders.

De gemeente heeft regels voor het gebruik van de bodycam. Dit is ook om de privacy te beschermen. De boa’s dragen de bodycam duidelijk en zichtbaar en deze staat niet continu aan. Zij zetten hem aan bij een onveilige situatie. Hier gaat een waarschuwing aan vooraf. Zorgt dit niet voor een veiligere situatie, dan gaat de bodycam aan. Denk aan een situatie op straat die dreigt te escaleren. Is deze dreiging te groot, dan gaat de bodycam direct aan zonder waarschuwing vooraf. De veiligheid van alle betrokkenen staat altijd voorop.

Bewaren beelden

De bewaartermijn voor camerabeelden is 28 dagen. Komt in deze periode geen verzoek tot inzage, dan verwijdert de gemeente de beelden. Dit gebeurt automatisch. Is er wel een verzoek tot inzage vanwege een klachtafhandeling? Dan bewaart de gemeente de beelden zolang de procedure loopt. De boa’s kunnen beelden niet direct op straat bekijken dan wel verwijderen. Deze gaan direct naar een beveiligde omgeving.

Verzoek tot inzage

De politie en het openbaar ministerie kunnen verzoeken tot inzage van de beelden. Dit in het geval van opsporing en vervolging van strafbare situaties. Een betrokkene kan ook een verzoek tot inzage indienen. Dat kan schriftelijk per brief of per mail via gemeente@westbetuwe.nl. De voorwaarde is dat er een aantoonbaar belang is voor inzage van de beelden.