Besluit tot actieve openbaarmaking

Spijk Haarweg onderzoeksinformatie

7 maart 2023: besluit van het college van de gemeente West Betuwe

  • De onderzoeksinformatie over de milieusituatie rondom de geluidwal en golfbaan in aanleg aan de Haarweg in Spijk actief openbaar te maken. 
  • De onderzoeksinformatie betreft meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), monitoringsonderzoeken van het grondwater, onderzoeksrapporten van bodem en grondwater en onderzoeken in het kader van Chroom 6. Het gaat om informatie die feitelijk en objectief is.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
gemeentesecretaris, Philip Bosman
burgemeester, Servaas Stoop

Publicatiedatum 17 maart 2023: Inzien stukken openbaarmaking

Bekijk de geanonimiseerde documenten via datamask.nl.sharepoint.  

Onderzoeksinformatie milieusituatie geluidswal / golfbaar in aanleg in Spijkexterne-link-icoon

Indien u niet beschikt over over de mogelijkheid om deze informatie zelf digitaal in te zien dan kunt u terecht in het gemeentehuis bij de Publieksbalie, Van Dam van Isseltweg 4 in Geldermalsen.

Niet eens met dit besluit? Reageer dan binnen 6 weken

Bent u het niet eens met dit besluit? Laat ons weten waarom u het niet eens bent. Dit heet bezwaar maken. Vermeld altijd uw naam en adres, de datum en uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit indienen. Stuur uw bezwaar naar: het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.