Begroting biedt volop mogelijkheden

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 8 november 2022 is de begroting voor 2023 vastgesteld. Een sluitende begroting die tot stand kwam door goed samenspel. Voor zowel het college als de gemeenteraad de eerste van deze bestuursperiode. Deze begroting biedt volop kansen voor West Betuwe.

Aan het woord wethouder Govert van Bezooijen van Financiën: “West Betuwe is in beweging. Voor de uitvoering van alle ambities uit deze begroting staan we samen aan de lat. Onze focus ligt op het kerngericht werken. Want onze inwoners, ondernemers en verenigingen zijn het hart van West Betuwe. Daar zetten we ons continu voor in.”

Kerngericht werken

Wethouder Rutger van Stappershoef beaamt dit volmondig: “We blijven met onze inwoners in beweging om de leefbaarheid van deze mooie gemeente te vergroten. Alle plannen die daarvoor zijn gemaakt en in de 26 kernagenda’s staan, willen we de komende jaren mogelijk maken en uitvoeren. Zo moet bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of activiteit aantrekkelijker en makkelijker worden. En daar blijft het niet bij.

We maken ons hard voor de toekomst van onze kernen. Dit doen we door te investeren in de dorpshuizen en schoolgebouwen. We ondersteunen de dorpshuizen met een tegemoetkoming in de energiekosten en zoeken naar subsidies voor verduurzaming van schoolgebouwen. Zo besteden we extra geld aan het verbeteren van het binnenklimaat van de Lingeborgh.

Ook het groenonderhoud en het groener maken van de leefomgeving in onze kernen heeft onze aandacht. We planten bomen die zorgen voor verkoeling bij verblijfplekken en wandel- en fietsroutes. Voor elke boom die we kappen, planten we een boom terug. En waar mogelijk planten we extra groen. Zo bereiden we ons voor op de klimaatverandering.”

Stevige ambtelijke organisatie

“Om alle ambities uit de begroting waar te maken, hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig”, aldus wethouder Govert van Bezooijen. “Het organiseren van voldoende menskracht is in deze arbeidsmarkt een uitdaging. We willen gaan werken met een flexibele kern van breed inzetbare mensen. Het maakt ons ook een aantrekkelijke gemeente om voor te werken. Naast het aantrekken van nieuwe medewerkers gaat het net zo goed om het behouden van medewerkers. We investeren in hun ontwikkeling. Zo zetten we samen de schouders eronder.”

Begroting online

“Naast de uitgelichte plannen doen we natuurlijk nog veel meer. We zetten o.a. ook in op:

  • sport en bewegen
  • extra woningbouw

Ik nodig iedereen van harte uit om alle plannen in de volledige begrotingexterne-link-icoon te lezen.”

Wethouder Govert van Bezooijen is trots

“Met deze begroting nemen we onze verantwoordelijkheid om ook op langere termijn financieel gezond te blijven. We houden onze voorzieningen in stand en brengen ze naar een hoger niveau door te verduurzamen. En we vergroten de leefbaarheid in onze 26 prachtige kernen.”