Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein is door de gemeenteraad van gemeente West Betuwe ingesteld. Ze functioneert onafhankelijk van de gemeente.


De raad heeft leden die allen in de gemeente West Betuwe wonen. De adviesraad externe-link-icoongeeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college op de volgende gebieden van het sociaal domein:

  • Jeugd
  • Wmo
  • Participatie

Op Wegwijswestbetuwe.nl leest u wie de leden van de adviesraad zijn. 

Leden adviesraadexterne-link-icoon

Contact adviesraadexterne-link-icoon