Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein is door de gemeenteraad van gemeente West Betuwe ingesteld. Ze functioneert onafhankelijk van de gemeente.

De raad heeft 12 leden die allen in de gemeente West Betuwe wonen. De adviesraad geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college op de volgende gebieden van het sociaal domein:

  • Jeugd
  • Wmo
  • Participatie

Overgangsjaar

Omdat deze raad is ontstaan uit de samenvoeging van de adviesraden Sociaal Domein van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is in 2019 en 2020 nog sprake van een overgangsraad.