Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein is door de gemeenteraad van gemeente West Betuwe ingesteld. Ze functioneert onafhankelijk van de gemeente.

De raad heeft 10 leden die allen in de gemeente West Betuwe wonen. De adviesraad geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college op de volgende gebieden van het sociaal domein:

  • Jeugd
  • Wmo
  • Participatie