Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein is door de gemeenteraad van gemeente West Betuwe ingesteld. Ze functioneert onafhankelijk van de gemeente.


De raad heeft 10 leden die allen in de gemeente West Betuwe wonen. De adviesraad geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college op de volgende gebieden van het sociaal domein:

 • Jeugd
 • Wmo
 • Participatie

Henny van der Berkt

 • Woonplaats: Waardenburg
 • Specialisatie: Participatie, speciaal voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt
 • Lid van de Cliëntenraad Werkzaak Rivierenland

Natasja de Bie

 • Woonplaats: Asperen
 • Specialisatie: Participatiewet, Minimabeleid, Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), Kindregelingen, Bejegening cliënten
 • "Ik zie het als mijn taak om de belangen van mensen die op minima-niveau leven zo goed mogelijk te behartigen, nu en in de komende jaren dat in West Betuwe een nieuw beleid gevormd wordt."

Bart van Driel

 • Woonplaats: Heesselt
 • Specialisatie: Participatie, speciaal voor de mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt
 • Lid van de cliëntenraad Werkzaak Rivierenland

Rinus Korteweg

 • Woonplaats: Geldermalsen
 • Specialisatie: Wmo, met name de interessegebieden langer zelfstandig wonen en toegankelijkheid met name voor mensen met een lichamelijke beperking.
 • Gepensioneerd. Daarvoor werkzaam in het Basisonderwijs.

Coby van Noord - de Rooy

 • Woonplaats: Haaften
 • Specialisatie: Wmo en speciaal de groep ouderen en mantelzorgers

"Ik hoop met mijn inzet in de Adviesraad Sociaal Domein de betrokkenheid van de burgers met wat er leeft en speelt in onze gemeente te vergroten."

Peter van Delden

 • Woonplaats: Geldermalsen
 • Specialisatie: voorzitter
 • "Mijn ervaring wil ik via de Adviesraad graag inzetten voor mensen die ondersteuning hard nodig hebben."

Anjo van Gameren

 • woonplaats : Beesd

 • specialisatie: lid WMO groep

 • "Mijn mening is dat iedereen op een normale manier deelneemt in de maatschappij. Dit doe ik door een positief kritische manier mee te denken in deze raad."

Jaco de Jong

Informatie volgt

 

Rita van Leeuwen

Informatie volgt

Karin Welgraven

Informatie volgt