Aansprakelijkheid bij schade

Als u schade heeft geleden door handelen of nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Belangrijk om te weten

Schade kan ook zijn veroorzaakt door handelingen of nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dan is de gemeente niet aansprakelijk voor de schade.

Schade melden

 • U meldt uw schadeclaim online of schriftelijk bij de gemeente.
 • De gemeente beoordeelt uw claim.
 • Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk handelen of nalaten, dan krijgt u uw kosten vergoed.

U vermeldt de volgende gegevens in uw schadeclaim:

 • Datum en tijdstip van het voorval
 • De precieze plek waar het gebeurde
 • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • Verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • Eventueel een getuigenverklaring
 • Eventueel foto's van de situatie
 • Uw naam en adres
 • Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • Uw e-mailadres