Aangifte geboorte

Is uw kind geboren in de gemeente West Betuwe? Doe dan aangifte van de geboorte bij de gemeente West Betuwe. We maken de akte op en uw kind komt in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de aangifte digitaal doen, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Aangifte kunt u ook op het gemeentehuis doen. Is uw kind in een andere gemeente geboren? Bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Tiel? Dan doet u bij de gemeente Tiel aangifte.

Belangrijk om te weten

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.

Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Laat het dan doen door iemand die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.

Ouderschap algemeen

 • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.

Moeder

De wettelijke moeder kan zijn:

 • De vrouw die het kind heeft gebaard.
 • De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, en die bij de aangifte een donorverklaring aflegt van een anonieme donor. Zij heet dan de meemoeder of duomoeder.
 • De meemoeder of duomoeder die het kind heeft erkend.
 • De vrouw van wie de rechtbank het ouderschap heeft vastgesteld.
 • De vrouw die het kind heeft geadopteerd.

Nationaliteit

Is het kind in Nederland geboren? Dan krijgt het kind niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dat is afhankelijk van de nationaliteit van de ouders. Hoe krijgt een kind de Nederlandse nationaliteit? Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Aangifte doen

Thuis of op het gemeentehuis

Is uw kind in de gemeente West Betuwe geboren? Dan kunt u op 2 manieren aangifte doen. 

Thuis aangifte doen

U kunt de geboorte via deze website doorgeven met behulp van DigiD. Van de arts of verloskundige ontvangt u een bewijs van geboorte van uw kindje. Dit bewijs is nodig bij de aangifte. Voeg dat bewijs toe bij de aangifte. Is de aangifte afgerond, dan neemt een medewerker van de gemeente binnen enkele dagen contact met u op. Zij nemen de aangifte met u door en maken de geboorteakte op. 

Aangifte op het gemeentehuis 

U kunt de geboorteaangifte ook in het gemeentehuis doen. Maak dan een afspraak.

Geen afspraak gemaakt? U kunt ook binnenlopen op werkdagen in het gemeentehuis. ‘s Avonds werken we alleen op afspraak. 

Meenemen

Bij de aangifte van geboorte neemt u mee naar het gemeentehuis:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de aangever.
 • Trouwboekje of een partnerschapsboekje, als u dat heeft.
 • Een uittreksel van de erkenning (alleen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft).
 • Akte van naamskeuze (alleen als u deze akte bezit).
 • Geboortebewijs van uw kindje (dit bewijs ontvangt u van de arts of verloskundige).

Wanneer doet u aangifte?

Geboorte opAangifte uiterlijk op
maandagdonderdag
dinsdagvrijdag
woensdagmaandag
donderdagmaandag
vrijdagdinsdag
zaterdagdinsdag
zondagwoensdag

Drie dagen om geboorteaangifte te doen, waarvan tenminste twee dagen werkdagen moeten zijn. Dag van geboorte, zaterdag, zondag en erkende feestdagen tellen niet mee als werkdag voor de termijn. Op de geboortedag zelf mag ook de aangifte worden gedaan. Tenminste één van de werkdagen moet vallen op of na de derde dag van geboorte.

Kosten

Voor de aangifte van geboorte betaalt u geen kosten.