Aangifte geboorte

Is uw kind geboren in de gemeente West Betuwe? Doe dan aangifte van de geboorte bij de gemeente West Betuwe. Wij komen bij u thuis om de aangifte op te nemen. We maken de akte op en uw kind komt in de Basisregistratie Personen (BRP). Aangifte kunt u ook op het gemeentehuis doen. Is uw kind in een andere gemeente geboren? Bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Tiel? Dan doet u bij de gemeente Tiel aangifte.

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.

Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Laat het dan doen door iemand die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.

Ouderschap algemeen

 • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.

Moeder

De wettelijke moeder kan zijn:

 • De vrouw die het kind heeft gebaard.
 • De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, en die bij de aangifte een donorverklaring aflegt van een anonieme donor. Zij heet dan de meemoeder of duomoeder.
 • De meemoeder of duomoeder die het kind heeft erkend.
 • De vrouw van wie de rechtbank het ouderschap heeft vastgesteld.
 • De vrouw die het kind heeft geadopteerd.

Nationaliteit

Is het kind in Nederland geboren? Dan krijgt het kind niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dat is afhankelijk van de nationaliteit van de ouders. Hoe krijgt een kind de Nederlandse nationaliteit? Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Thuis of op het gemeentehuis

Is uw kind in de gemeente West Betuwe geboren? Dan kunt u op 2 manieren aangifte doen. 

Thuis aangifte doen

U kunt de geboorteaangifte bij u thuis laten plaatsvinden. U krijgt dan de mogelijkheid om de gegevens vast in te vullen die wij nodig hebben om de akte op te maken. Hiervoor heeft u uw DigiD code nodig. Daarna bellen we u om de aangifte door te nemen. Ook maken wij een afspraak voor het thuis ondertekenen van de akte.

Aangifte op het gemeentehuis 

U kunt ook de geboorteaangifte op het gemeentehuis doen. U maakt een afspraak en krijgt dan de mogelijkheid om de benodigde gegevens vast in te vullen die wij nodig hebben om de akte op te maken. Hiervoor heeft u uw DigiD code nodig. U kunt de akte dan op het gemeentehuis tekenen. Voor de geboorteaangifte hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig. 

Geen afspraak gemaakt? U kunt ook binnenlopen op werkdagen in het gemeentehuis. ‘s Avonds werken we alleen op afspraak.

Meenemen

Bij de aangifte van geboorte neemt u mee naar het gemeentehuis:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de aangever.
 • Trouwboekje of een partnerschapsboekje, als u dat heeft.
 • Een uittreksel van de erkenning (alleen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft).
 • Akte van naamskeuze (alleen als u deze akte bezit).

Wanneer doet u aangifte?

 

Geboorte op

Aangifte uiterlijk op

maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag dinsdag
vrijdag woensdag
zaterdag woensdag
zondag woensdag

Valt de laatste dag dat u aangifte kunt doen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen. 

Voor de aangifte van geboorte betaalt u geen kosten. Ook niet als u thuis aangifte doet.

Een uittreksel van de geboorteakte kost 13,40 euro. Thuis en op het gemeentehuis betaalt u via pin.