Woningbouw in West Betuwe blijft een hoge prioriteit

22 dec 2022
In het woningbouwprogramma van gemeente West Betuwe zijn ongeveer 2.600 woningen opgenomen. Wat is er al gerealiseerd? Welke plannen zijn er nog en hoe gaat de gemeente om met deze plannen? Wat in ieder geval vaststaat: de gemeente wil woningbouw versnellen en meer focus op sociale huur en betaalbare koopwoningen. De gemeente zet in op flexwoningen: draagvlak daarover is essentieel. Voor de gewenste woningbouw in de Garstkampen in Beesd is nu een eerste stap gezet: de gemeenteraad heeft hiervoor op 20 december jl. een voorbereidingsbesluit genomen.

Voorbereidingsbesluit woningbouw Beesd

Er is lang niet gebouwd in Beesd, woningbouw heeft hier prioriteit. Er wordt al enige tijd gewerkt aan het plan om woningbouw op de locatie de Garstkampen in Beesd te realiseren. Dit is het gebied tussen de Schuttersweg, Parkweg en Dr. A. Kuijpersweg. De eerste formele stap daarvoor is nu gezet; de gemeenteraad heeft voor deze locatie een voorbereidingsbesluit genomen. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor een bepaald gebied wordt voorbereid. Dit betekent dat bouw- en aanlegactiviteiten van derden tijdelijk worden aangehouden in een bepaald gebied. Ook al passen die binnen het bestemmingsplan.


Andere ontwikkelingen in Beesd

Naast de Garstkampen lopen er nog twee projecten in Beesd. De Jeugdlaan en Huizekamplaan. Voor de Huizekamplaan heeft het college op 11 oktober 2022 besloten hieraan mee te werken (principebesluit). Dit betekent dat de initiatiefnemer zijn plannen voor woningbouw verder uit mag werken. Er wordt gedacht aan 25 tot maximaal 30 woningen in een parkachtige setting. De Jeugdlaan is een project samen met de twee scholen in Beesd. De scholen willen samen met de kinderopvangorganisatie, in één nieuw gebouw een Brede School vormen. Door de twee scholen onder één dak te huisvesten, komt er een locatie vrij voor woningbouw. De twee scholen komen op de huidige locatie van De Lingelaar. Op de locatie van de St. Antoniusschool komen woningen zodra de Brede School gerealiseerd is.


In beweging: woningbouw in alle kernen

Gemeente West Betuwe is volop in beweging. We bouwen in elke kern: aan het eind van deze bestuursperiode is in elke kern gebouwd, wordt gebouwd of, als dat niet mogelijk is, wordt er gewerkt aan plannen. Zo zijn er in 2021 227 woningen opgeleverd. Tot en met september zijn er in 2022 114 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er momenteel ruim 250 woningen in aanbouw. Een uitdagende opgave. Ook is het belangrijk om de huidige zachte plannen hard te maken. Deze procedures kosten tijd.

Stand van zaken bouwplannen september 2022  Opgeleverd 2022 In aanbouw Gepland
Acquoy  - - 2+
Asperen  3 - 63
Beesd  - 6 299
Buurmalsen  1 2 28+
Deil  - 4 22+
Enspijk  - 2 +
Est  1 5 26
Geldermalsen  10 85 319
Gellicum  - - 3+
Haaften  6 - 96
Heesselt  - 1 14+
Hellouw  - - +
Herwijnen  3 - 60
Heukelum  1 - 16+
Meteren 82 124 767
Neerijnen  - - +
Ophemert  2 2 87
Opijnen  - 3 6+
Rhenoy  3 - 1+
Rumpt  - 22 13+
Spijk  - - 16+
Tricht  - - 26+
Tuil  - - 80
Varik  1 4 28+
Vuren  - 2 17+
Waardenburg  1 6 106
Totaal  114 268 2025+

Flexwoningen

De gemeente onderzoekt per kern het draagvlak voor flexwoningen. Dit zijn woningen die tijdelijk worden gebouwd. Omdat deze woningen tijdelijk zijn, kunnen ze een relatief snelle oplossing bieden voor de bestaande woningnood.

Meer focus op sociale huur en betaalbare huur- en koopwoningen

Samen met de corporaties KleurrijkWonen en De Kernen werken we aan afspraken om meer sociale huurwoningen te realiseren de komende jaren. Ook de vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen (< € 750 huur en tot € 350.000, nationale hypotheek garantiegrens) stijgt. Ook voor die doelgroep willen wij bouwen waarbij we startersleningen blijven verstrekken.
Kortom: West Betuwe is en blijft in beweging om ervoor te zorgen dat wij nu en in de toekomst voldoende sociale huur en betaalbare huur- en koopwoningen voor onze inwoners kunnen realiseren.