Deil

Woningbouw in Deil stap dichterbij

23 februari 2024
Dorpen en stadjes

Burgemeester en wethouders van West Betuwe verlenen hun medewerking aan principeverzoeken voor woningbouw op percelen aan de oost- en westkant van de Mr. W.M. Kolffstraat in Deil. Tot 2030 kunnen hier respectievelijk 60 en 40 woningen worden gebouwd. Ook wil het college de mogelijkheden verkennen voor woningbouw op de locatie Prins Willem Alexanderstraat 66 in Deil.

Met deze toekomstige ontwikkelingen kan worden voldaan aan de behoefte aan uitbreiding van het aantal woningen in Deil. Toename van het aantal inwoners is ook belangrijk voor het behoud van voorzieningen, zoals een supermarkt en school, in het dorp. 

Kansenkaart Deil

De drie locaties zijn genoemd in de Kansenkaart voor Deil. De Kansenkaart is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de inwoners van Deil. Veel inwoners dachten afgelopen jaar mee over mogelijke woningbouwlocaties in en aan de rand van het dorp. 

Eén visie voor beide uitbreidingslocaties

Het college vraagt de initiatiefnemers voor woningbouw aan de rand van het dorp gezamenlijk één visie te maken voor beide locaties. Een belangrijke voorwaarde is dat de initiatiefnemers zorgen voor een goede en veilige verkeersontsluiting van het gebied. Een andere voorwaarde is dat 35% van de toekomstige woningen sociale huurwoningen zijn en 35% valt in de categorie betaalbare huur of koop.