Wethouders West Betuwe blijven voorlopig op hun post na motie van wantrouwen

19 mei 2020
Tijdens een ingelaste raadsvergadering heeft een meerderheid van de gemeenteraad een motie van wantrouwen aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat er geen vertrouwen is in het functioneren van de huidige wethouders.

In het belang van de gemeente en de continuïteit van processen en uitvoering projecten hebben de wethouders besloten hun werkzaamheden voorlopig voort te zetten. Dit betekent dat zij verantwoordelijk blijven voor:

  • de dagelijkse besluitvormingsprocessen;
  • het samen met de ambtelijke organisatie voorbereiden van besluitvorming in de gemeenteraad;
  • vertegenwoordiging van de gemeente binnen de regio.

Met betrekking tot actuele dossiers en grotere bestuurlijke vraagstukken waaraan een politieke afweging gekoppeld is, zal het college zich terughoudend opstellen. De consequenties hiervan in proces en voortgang kunnen op dit moment moeilijk worden ingeschat. 

Onderhandelingen tussen de verschillende politieke partijen binnen de gemeenteraad zullen moeten leiden tot het vormen van een nieuwe coalitie. Het college vertrouwt erop, dat hierover nog voor het zomerreces duidelijkheid komt.