Wethouder Sietske Klein-de Jong

foto wethouder Sietske Klein de Jong

Politieke partij: VVD

 

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ordening (inclusief Welstand)
  • Ruimtelijk beheer
  • Grondexploitatie en grondzaken
  • Vergunningverlening en Wabo
  • Wonen
  • Gebiedswethouder Waardenburg, Neerijnen, Est, Opijnen, Ophemert, Varik, Heesselt (ongeveer 7.800 inwoners)

Huidige nevenfuncties

 

Nevenfuncties uit hoofde van ambt (Verbonden Partijen)

  • Algemeen bestuurslid Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
  • Lid Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid (PRO)