Brandbrief overhandiging

Wethouder Hartman overhandigt brandbrief over aanpak A2 aan minister Harbers

05 juli 2023
College

Wethouder Jacoline Hartman heeft namens de regio FruitDelta Rivierenland een brandbrief aangeboden aan minister Mark Harbers over de aanpak van de A2. De Regio FruitDelta Rivierenland vraagt de minister en de Tweede Kamer om substantiële en structurele oplossingen op korte en lange termijn.

De start van de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught dreigt te worden uitgesteld. Dat is het voornemen minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De ruggengraat van de mobiliteit in Nederland is daardoor in gevaar en het toenemende sluipverkeer zal in dorpen zoals Waardenburg steeds ingrijpender gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Door de bouw van nieuwe woningen wordt de druk op de A2 alleen nog maar hoger.

Wethouder Hartman: "De keuzes pakken voor onze regio desastreus uit. Meer vertraging van het verbreden van de A2 betekent meer sluipverkeer door onze dorpen, zoals Waardenburg. Er zijn structurele oplossingen nodig voor een leefbare regio. Ik heb namens de regio-bestuurders de minister daarom met klem gevraagd met ons in gesprek te gaan. Wij zien substantiële en structurele oplossingen voor de kortere en langere termijn om de problematiek op de A2 tussen Deil en Vught en het omliggende gebied aan te pakken."

Toenemende druk op dorpen en dijken

Op de A2 tussen Deil en Vught staan regelmatig files. Veel automobilisten proberen de reistijd te verkorten door via dorpen en over dijken in Rivierenland te rijden. Dit sluipverkeer zet de leefbaarheid in kernen zoals Waardenburg flink onder druk.

De keuze van de minister om het knelpunt Deil-Vught vooralsnog niet op te lossen heeft ingrijpende gevolgen. Door de toename van het autoverkeer zal nog veel meer sluipverkeer zich een weg door de dorpen banen.

Overbrugging

Er wordt al veel gedaan om de problemen rond de A2 het hoofd te bieden. Zes partijen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio FruitDelta Rivierenland) werken intensief samen aan korte- en langetermijnmaatregelen. Met Quick Wins (tot en met 2025) en een Breed Mobiliteitspakket worden voor de periode 2026-2030 maatregelen getroffen.

Deze maatregelen zijn bedacht als ondersteunend totdat op afzienbare termijn de verbreding van de A2 wordt uitgevoerd. Ze bieden geen structurele oplossing, noch voor de doorstroming op de A2, noch voor de leefbaarheid en veiligheid in de regio.

Samenwerkende gemeenten in Rivierenland

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht Gelderse gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Foto-onderschrift: Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag overhandigde Jacoline Hartman donderdag 5 juli de brandbrief aan de minister. Ook namens de wethouders Mijntje Pluimers-Foeken en René Windhouwer van respectievelijk de gemeenten Barneveld en Nijkerk voor aanpak van knooppunt A1/A30 (bij Barneveld) en knooppunt A1/A28 (bij Nijkerk).