Wethouder Govert van Bezooijen tijdens begrotingsraad 2024

Wethouder Govert van Bezooijen met pensioen

18 december 2023
College

Wethouder Govert van Bezooijen kondigt zijn vertrek als bestuurder van de gemeente West Betuwe aan. Hij gaat in maart 2024 met pensioen en draagt dan zijn werkzaamheden over aan een opvolger. Van Bezooijen was 20 jaar actief in de lokale politiek, waarvan 14 jaar als wethouder. Binnenkort draagt de fractie van de ChristenUnie in West Betuwe een opvolger voor.

Van Bezooijen over zijn aangekondigde vertrek: “Ik heb 20 jaar genoten van de lokale politiek, eerst via het raadslidmaatschap, later via het wethouderschap. Lingewaal en later West Betuwe zijn schitterende gemeenten om te mogen besturen. Ik ga nog elke dag met ontzettend veel plezier aan de slag. Ik voel me nog steeds krachtig. Alhoewel de politiek mij na aan het hart ligt, wil ik in goede gezondheid mijn energie op mijn gezin, familie en vrienden kunnen richten. Het is daarom tijd om het stokje over te dragen. Nu ik 67 ben, vind ik het een goed moment. Je moet op tijd stoppen, het liefst op een moment dat ze het jammer vinden dat je gaat”.

Sporen verdiend

Govert van Bezooijen uit Herwijnen heeft een lange staat van dienst: na ruim 30 jaar in het bedrijfsleven begon hij een politieke carrière, in de toenmalige gemeente Lingewaal. Daar was Van Bezooijen eerst vier jaar raadslid en daarna werd hij wethouder van diezelfde gemeente. De ChristenUnie werd er de grootste partij, met gedurende 9 jaar Van Bezooijen als wethouder. Na de gemeentelijke herindeling in 2019 werd hij ook wethouder in de nieuw ontstane gemeente West Betuwe, met de portefeuille financiën, onderwijs, kinderopvang, grondexploitaties en gemeentelijke dienstverlening. Thema’s waarvoor hij zich als wethouder heeft ingezet zoals de nieuwbouwprojecten voor basisscholen in Spijk, Beesd, Tricht en Geldermalsen en het sluitend krijgen van de gemeentelijke begroting voor 2024, zijn hem zeer dierbaar.

Van Bezooijen is de meest ervaren wethouder van het West Betuwse college. Hij slaagde erin de herindelingsgemeente West Betuwe uit de rode cijfers te houden. Ook wist hij als wethouder Onderwijs vele miljoenen te reserveren voor huisvesting en verduurzaming van scholen en wist hij de gemeentelijke begroting om te bouwen voor kerngericht werken.

Dankbaarheid en vertrouwen

In goed overleg met de burgemeester en de ChristenUnie-fractie heeft Van Bezooijen de datum van pensionering en overdracht voorbereid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met voldoende tijd voor een warme overdracht aan een opvolger. “Door nu aan te kondigen dat ik ga vertrekken, heeft ChristenUnie West Betuwe voldoende tijd om een opvolger te voor te dragen en te laten warmlopen. Zo kan er een naadloze overdracht zijn. We hebben een zeer talentvolle lokale achterban, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt. Ik kijk met dankbaarheid, plezier en voldoening terug op een fijne collegiale samenwerking in het college, de coalitie, de fractie, de gemeenteraad en met alle medewerkers van de organisatie. Ik vertrouw erop dat mijn opvolger met veel energie en enthousiasme aan de slag gaat voor onze inwoners”.