Wethouder Govert van Bezooijen

Politieke partij: Christen Unie
 

Portefeuille

 • Financiën
 • Planning & control
 • Risicomanagement en toezicht grondexploitatie
 • Bedrijfsvoering, inclusief personeel en organisatie, ICT en facilitair bedrijf
 • Dienstverlening
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Projecten en programma’s  

 • Programma Samen West Betuws werken

Verbonden partijen

 • Algemeen bestuurslid BSR
 • Lid van bestuur BWB
 • Alliander N.V.
 • Vitens N.V.
 • NUVAL (platform aandeelhouders Alliander en Vitens)
 • Stedin N.V.
 • Eneco N.V.
 • BNG N.V.
 • Stichting openbaar onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden -
 • Voorzitter/bestuurder Lokaal Overleg Vakbonden (LO)

Vervanging

 • 3e locoburgemeester
 • plaatsvervanger Jan de Geus