Wethouder Annet IJff

foto wethouder Annet IJff

Politieke partij: PvdA

 

Portefeuille

  • Duurzaamheid
  • Verduurzamen van sportaccommodaties
  • Natuur, Milieu en klimaatadaptatie
  • Huisvesting (statushouders en arbeidsmigranten)
  • Inburgering
  • Gebiedswethouder Geldermalsen en Meteren (ongeveer 15.000 inwoners)

Huidige nevenfuncties

 

Nevenfuncties uit hoofde van ambt (Verbonden Partijen)

  • Algemeen bestuurslid Avri
  • Lidmaatschap Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe