Wet Bibob

Wanneer we het hebben over integriteit dan gaat het over de uitvoering van de Wet Bibob: Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen naar partijen die een vergunning of subsidie aanvragen of meedoen in een vastgoed/grondtransactie met de gemeente. Zo wil de gemeente voorkomen dat zij een vergunning afgeeft aan een criminele organisatie of dat zij daarmee een transacties aangaat. Aanvragers van een bepaalde vergunning moeten een Bibob-vragenformulier invullen.

De gemeente kijkt bij een onderzoek naar de financiering, de achtergrond van de aanvrager en de onderneming. Zij maakt hierbij gebruik van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en gebruikt hierbij in eerste instantie openbare bronnen. Bij twijfel kan ook het Landelijk Bureau Bibob helpen door gesloten bronnen te raadplegen. De gemeente wil zo voorkomen dat criminelen geld witwassen of dat zij een vergunning gebruiken om strafbare feiten te plegen.

Na het bestuderen van het ingevulde Bibob-formulier en allerlei bronnen heeft de gemeente drie mogelijkheden:

  • er zijn geen bezwaren, de┬ánormale procedure wordt vervolgd
  • geen vergunning of transactie omdat de verwachting bestaat dat het doel is: voordeel (financieel), voordeel uit strafbare feiten te halen, strafbare feiten te plegen of dat er al strafbare feiten zijn gepleegd
  • vergunning wordt verleend, subsidie wordt verstrekt of transactie wordt aangegaan, maar wel onder extra voorwaarden.