West Betuwe zet met herstelplan in op preventie en zorg dichtbij

West Betuwe zet met herstelplan in op preventie en zorg dichtbij

19 juni 2024
Dienstverlening

Naar aanleiding van de stijgende zorgkosten en overschrijding op de kosten voor jeugdhulp en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft de gemeente een herstelplan opgesteld met een reeks maatregelen om de zorg te bieden die inwoners nodig hebben en tegelijkertijd grip te houden op de kosten. Het college van B&W heeft het herstelplan deze week gedeeld met de gemeenteraad.

"Wij hebben de plicht om de juiste zorg aan onze inwoners te bieden en daar maken wij ons hard voor," aldus wethouder De Geus. "Dit betekent echter niet dat de meest intensieve zorg altijd de beste oplossing is. Lichtere vormen van zorg kunnen vaak even effectief zijn en minder ingrijpend. Ons doel is om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen met passende zorg." Door problemen dichtbij huis, vroegtijdig en eenvoudig aan te pakken, hoopt de gemeente ook de stijgende zorgkosten te beheersen.

Aanleiding

Om te anticiperen op de veranderende opgaven voor de gemeente, heeft gemeente West Betuwe in november 2023 aan adviesbureau Berenschot gevraagd om in beeld te brengen wat de gemeente kan doen om kosten te besparen over meerdere jaren. De inzichten en adviezen uit dit rapport ‘Naar een evenwichtig sociaal domein’ zijn meegenomen in het herstelplan. Zo staan er in het herstelplan ook maatregelen om de basis van de organisatie, de formatie en de sturing beter op orde te brengen en daarmee een duurzaam financieel beleid te waarborgen. 

Eén van de voorgestelde maatregelen in het herstelplan is dat het Team Sociaal zelf lichte ondersteuning gaat aanbieden. Dit betekent dat inwoners direct geholpen kunnen worden met minder intensieve zorgvormen, die vaak voldoende zijn om in hun behoeften te voorzien. “Om dit te kunnen doen moeten we dichtbij de inwoners zijn en kerngericht werken”, licht De Geus toe.

Meer samenwerken

Daarnaast wil de gemeente het preventieve aanbod versterken in samenwerking met diverse partners. Dit omvat onder andere jongerenwerk en welzijnswerk. Door een goede doorverwijzing naar de juiste ondersteuning en een nauwe samenwerking wil de gemeente ervoor zorgen dat inwoners altijd weten waar ze terecht kunnen en dat de benodigde hulp beschikbaar is. Op 2 juli is er een bijeenkomst met ketenpartners over hoe we in West Betuwe het beste zorg samen kunnen bieden aan inwoners.

Voortgang volgen

Daarnaast is er door de gemeente al hard gewerkt aan het verbeteren van het financiële dashboard. De Geus: “We zijn enorm geschrokken dat we zo laat zicht kregen op de overschrijding in de zorgkosten. Daarom zijn we direct aan de slag gegaan met een andere inrichting van het dashboard zodat we meer inzicht hebben aan welke knoppen we wel en niet kunnen draaien. Hierdoor kunnen we nu de voortgang direct volgen en de overschrijdingen op tijd signaleren. De zorg staat landelijk onder druk, dat kunnen we in West Betuwe niet veranderen, wel kunnen we de zorg anders inrichten en daar een omslag in maken. Daar hebben we voldoende vaste medewerkers voor nodig. Ook daar is in het herstelplan aandacht voor. Bij alles wat we doen, streven we naar de beste ondersteuning voor onze inwoners.”