Rennende kinderen in het gras

West Betuwe werkt aan gezonde vitale samenleving

08 februari 2024
Dorpen en stadjes

Meer dan 35 maatschappelijke partners maakten met de gemeente West Betuwe het Gezond en Actief Leven Akkoord. Dit akkoord beschrijft wat gemeente West Betuwe en maatschappelijke partners samen kunnen doen om goede gezondheid van inwoners te bevorderen. Wethouders Wil Kosterman en Jan de Geus gaven op 6 februari in de Betuwepoort in Rhenoy het startschot voor deze Integrale samenwerking aan een gezonde en vitale samenleving.

Het Gezond en Actief Leven Akkoord is de lokale vertaling van landelijke afspraken. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS maakten deze afspraken. Het Rijk keurt het akkoord goed en stelt geld beschikbaar. Hiermee maken de gemeente en maatschappelijke partners een agenda en voeren dit uit. Het uitgangspunt van het akkoord is een vitale en veerkrachtige samenleving met laagdrempelige hulp en voorzieningen. 

Fijn leven

Voor wethouder Preventie Wil Kosterman betekent dit akkoord een fijn leven voor alle inwoners in West Betuwe. “Je gezondheid ligt vaak aan de basis van een prettig leven. Je hebt het niet altijd voor het uitkiezen, maar preventief werken aan je vitaliteit draagt veel bij. Uit onderzoek blijkt dat er in 2040 relatief veel ouderen en ook veel jongeren wonen. Vergrijzing neemt dus flink toe. In dit akkoord hebben we bijvoorbeeld veel aandacht voor valpreventie en een goede sociale basis. Ook overgewicht bij jongeren en de eerste 1000 dagen van kinderen krijgen veel aandacht in dit akkoord, naast de overige elf onderwerpen.” 

Krachtige regio

Ook de regio Rivierenland speelt een belangrijke rol in de aanpak voor gezonde inwoners. Wethouder Jan de Geus licht toe. “Veel zorgtaken regelen we met meerdere gemeenten en organisaties die actief zijn in het rivierengebied. We maken goede onderlinge afspraken met bijvoorbeeld Ziekenhuis Rivierenland, huisartsen en thuiszorg. Deze afspraken liggen dan in het verlengde van dit akkoord. Zo dragen we integraal bij aan de lokale aanpak in West Betuwe.”

Integraal

Met regelmaat gaan de gemeente en maatschappelijke partners om tafel om tot concrete oplossingen te komen. Dat gebeurt deels in projecten die al waren opgezet. Maar ze starten ook verschillende nieuwe projecten, waarbij ook inwoners worden betrokken. Deze integrale benadering is de kracht van het Gezond en Actief Leven Akkoord. De gedachte erachter is dat bijvoorbeeld de aanpak rondom valpreventie, ook bijdraagt aan het tegengaan van eenzaamheid. De aanpak stimuleert inwoners om samen te bewegen en lichamelijk sterker te worden. Dit heeft een groot sociaal element en draagt bij aan een fit lichaam.